Obsah

Kalendář akcí

25.01.2020

Hasičský bál - Oprechtice

Hasičský bál v kulturním sále.

Kdyňsko DSO

25.01.2020

Sportovní ples - Koloveč

Sportovní ples v KD v Kolovči, hraje skupina Asfalt.

Kdyňsko DSO

01.02.2020

Dětský maškarní bál - Koloveč

Dětský maškarní bál se soutěžemi a hudebním doprovodem v KD v Kolovči.

Kdyňsko DSO

01.02.2020

Chodský bál - Starý Klíčov

Chodský bál v sále KD Starý Klíčov.

Kdyňsko DSO

05.02.2020

O babičce a babičkách Boženy Němcové - Marta Zemanová

přednáška o postavách z knihy, jejich skutečných osudech, době, ve které žili a historii vydání této knihy za posledních 165 let.

Knihovna Kdyně

Zprávy

15.01.2020

OSN MěÚ Kdyně - kontakty

Informace a kontakty - Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně

V souvislosti se změnou správce bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Kdyně přinášíme informace o kontaktech na současného správce městských objektů, kterým je Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně.

Detail

23.12.2019

PF 2020

Přání klidných a pohodových svátků vánočních

Vážení spoluobčané, jménem města Kdyně a celého Městského úřadu Kdyně Vám přejeme klidné a pohodové prožití svátků vánočních.

Detail

20.12.2019

Tobogán v Centru vodní zábavy Kdyně se dnes opět rozjede

Tobogán v Centru vodní zábavy Kdyně se dnes opět rozjede

Centrum vodní zábavy Kdyně navštívil Ježíšek s předstihem již dnes. A co přinesl? Přece nové schody k tobogánu, včetně pozinkování a speciálního nátěru!

Detail

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace