Obsah

COVID-19

POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NAPŘ. ROUŠEK ČI ŠÁTKŮ) A VYHRAZENÁ DOBA NÁKUPU POTRAVIN PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET

- od 8:00 do 10:00 hod. ve velkých obchodech (nad 500 m2), v malých obchodech bez omezení  - s účinností od 25. 3. 2020

 


MĚÚ KDYNĚ - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  A POSUNUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Od pondělí 30.3.2020 dochází ke změně úředních hodin!

Pondělí 8 - 11 hod.                  Středa: 13 – 16 hod.

SPLATNOST VEŠKERÝCH POPLATKŮ BUDE POSUNUTA a za účelem plateb poplatku ze psa, který je dle vyhlášky splatný již k 31. 3. 2020, PROSÍM NECHOĎTE OSOBNĚ na MĚÚ. Využijte platby  bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilní symbol platby vám bude sdělen na tel. 379 413 530, e-mail: sucova@radnice.kdyne.cz  Děkujeme!

 


TECHNICKÉ SLUŽBY KDYNĚ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO VEŘEJNOST  A POSUNUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Pondělí: 7 – 10 hod. a středa 12 – 14 hod.

SPLATNOST VEŠKERÝCH POPLATKŮ BUDE POSUNUTA a za účelem plateb poplatků za komunální odpad PROSÍM NECHOĎTE DO KANCELÁŘE TS OSOBNĚ. Využijte platby bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví. Děkujeme!
Tel.  379 731 538, E-mail: ts@tskdyne.cz, www.tskdyne.cz

 


ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU POTRAVIN A LÉKŮ pro seniory a závažně či chronicky nemocné občany Kdyně a spádových obcí

Občanům, kteří spadají do nejrizikovější skupiny ohrožení nákazou virem SARS CoV-2 doporučujeme neopouštět své domovy – k nákupu potravin, léků a dalších nezbytně nutných potřeb je možné využít služby nákupu potravin a léků, která je zajišťována ve spolupráci s organizací „Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb“. Informace k této službě jsou dostupné na webových i facebookových stránkách města Kdyně, na letácích ve veřejném prostoru, případně na tel. 725 834 802, e-mail: provsechny@domavekdyni.cz

 


 

!!! Změna úředních hodin MěÚ Kdyně - info ZDE !!!

 

- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S POVINNÝM NOŠENÍM OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NAPŘ. ROUŠEK) A VYHRAZENOU DOBOU NÁKUPŮ PRO SENIORY - ZDE

 

- USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 (povinné nošení ochranných prostředků, vyhrazená doba nákupů pro osoby starší 65 let) - ZDE

 

OPATŘENÍ VLÁDY - OCHRANA VNITŘNÍCH HRANIC ČR OD 16.3.2020 DO 4.4.2020 - ZDE + PŘÍLOHA K OPATŘENÍ - ZDE

 

- NAŘÍZENÍ HEJTMANA PK - REGULAČNÍ OPATŘENÍ V DOPRAVĚ PLATNÉ OD 16.3.2020 12 hod. do 24.3.2020 6 hod. - ZDE

 

- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S PŘIJATÝMI KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI VLÁDY ČR ZE DNE 15. 3. 2020 - ZDE

 

- NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO RIZIKOVOU SKUPINU OBYVATEL MĚSTA KDYNĚ - ZDE

 

- KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY ze dne 15. 3. 2020 - OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB - ZDE

 

- KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY - UZAVŘENÍ RESTAURACÍ A VYBRANÝCH OBCHODŮ - ZDE

 

- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU - ke stažení ZDE

 

- INFORMACE K PŘEKRAČOVÁNÍ VNITŘNÍCH STÁTNÍCH HRANIC V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÝM NOUZOVÝM STAVEM - ke stažení ZDE, mapa hraničních přechodů - ZDE
 + formulář POTVRZENÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (CZ) - ZDE
 + formulář POTVRZENÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (DE) - ZDE

 

- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR - ke stažení ZDE 

 + tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" - ke stažení ZDE

 

- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR - ke stažení ZDE

 

- INFORMACE O OMEZENÍ AUTOBUSOVÝCH ŠKOLNÍCH SPOJŮ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL - ke stažení ZDE

 

Kalendář akcí

03.04.2020

Jarní výstava

Jarní výstava v KD Koloveč.

Kdyňsko DSO

03.04.2020

Dámský večer

Dámský večer

Kdyňsko DSO

05.04.2020

Velikonoční tvoření pro děti

Velikonoční tvoření pro děti

Kdyňsko DSO

22.04.2020

Dva nahatý chlapi

Dva nahatý chlapi - komedie s M. Zounarem a M. Krausem v sokolovně.

Kdyňsko DSO

23.04.2020

Koncert KPH

Koncert KPH v sokolovně - Bohuslav Matoušek (housle), Miroslav Sekera (klavír), Otakar Brousek (přednes).

Kdyňsko DSO

Zprávy

19.03.2020

ON-LINE VÝUKA PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKU PŘES KANÁL YUO TUBE od 16.3.2020

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Detail

18.03.2020

Informace pro občany města kdyně v souvislosti s povinným nošením ochranných prostředků dýchacích cest (např. roušek) a vyhrazenou dobou nákupů pro seniory

Informace pro občany města kdyně v souvislosti s povinným nošením ochranných prostředků dýchacích cest (např. roušek) a vyhrazenou dobou nákupů pro seniory

V souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 247 a 249 ze dne 18. března 2020 vydává Město Kdyně tyto souhrnné informace pro občany:

Detail

18.03.2020

Informace pro občany - úřední hodiny MěÚ Kdyně

Informace pro občany - úřední hodiny MěÚ Kdyně

Vážení spoluobčané, pokud budete v době vyhlášeného nouzového stavu v pondělí nebo ve středu potřebovat na MěÚ Kdyně vyřídit nějaké NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI, jsme Vám v těchto dnech k dispozici vždy v čase od 13:00 do 16:00 hod.

Detail

18.03.2020

I na kdyňské radnici se vyrábějí roušky

I na kdyňské radnici se vyrábějí roušky

Ano, i na kdyňské radnici a v městské knihovně ŠIJEME ROUŠKY - sháníme látky, stříháme, rozvážíme materiál, žehlíme a hlavně spolupracujeme s šikovnými švadlenkami.

Detail

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva" - "Směrnice rady města". 

1. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace končí 31. 3. 2020.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz
 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace