Obsah

Kdyňské listy

Kalendář akcí

16.08.2020

Chodská hyjta

Obec Mrákov a Spolek přátel dolního Chodska zvou širokou veřejnost na Chodskou hyjtu, která se koná výjimečně v neděli 16.8.2020 od 15 hodin na Podiu v areálu TJ Sokola Mrákov. Vystoupí chodský soubor Mrákov, dětský soubor Mráček a hosté z blízkého okolí. Vstup je zdarma.

Kdyňsko DSO

18.08.2020

Setkání rodáků - Kdyně

Setkání rodáků, téma: Náměstí ve Kdyni, vede R. Šlajer a K. Fiala - od 17.00 hod., sál Muzea příhraničí.

Kdyňsko DSO

22.08.2020

Plakát

Rytíři na hradě Rýzmberk aneb Jak Žižka hradu nedobyl

Komentované prohlídky - oživlé scény, šermířské souboje, rytířské hry pro děti, poučná hra - Jak pán hradu o kalhoty přišel, historická hra - Jak Žižka hradu nedobyl, středověká hudba, ukázky kovářského umění, večer Ohňová šou a mnoho dalšího. Pořádá Družina pánů z Lipé ve spolupráci s KČT Kdyně.

Kdyňsko DSO

22.08.2020

GULÁŠek

Malý přátelský festival věnovaný 35. výročí založení Rýzmberského hradního Guláše. Vystoupí Eliška Kotlínová, Roháči z Lokte, Michal Willie Sedláček, Spolektiv. Vstupenky online na www.mkskdyne.cz

Kdyňsko DSO

22.08.2020

Taneční pouťová zábava - Koloveč

Taneční pouťová zábava – vystoupí kapely JAMARON a UKRADENÝ VJECY, v areálu ve Staré cihelně.

Kdyňsko DSO

Zprávy

12.08.2020

veřejná sbírka

Veřejná sbírka: "Děkujeme za vše" na podporu rodiny MVDr. Jana Krále

Starosta města Kdyně informuje o založení účtu veřejné sbírky na podporu rodiny MVDr. Jana Krále, který zemřel na následky vážného úrazu při výkonu svého povolání.

Detail

11.08.2020

Kdyňské listy

První vydání Kdyňských listů je již v distribuci

Právě probíhá distribuce prvního vydání Kdyňských listů do Vašich schránek a na vybraná distribuční místa. Toto periodikum naleznete např. v kdyňské knihovně, v Turistickém informačním centru Kdyně, v trafice na náměstí, apod. Kdyňské listy si můžete přečíst také v čekárně u lékaře nebo v cukrárně na náměstí či v kavárně Esence a na dalších místech ve městě.

Detail

22.07.2020

Informace společnosti Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. - odstávka tepla a TUV

Informace společnosti Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. - odstávka tepla a TUV

V tomto týdnu, stejně jako v letech minulých, opět čelíme nepopulárnímu období PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY TEPLA A TEPLÉ VODY. Odstávka je nutná z důvodu údržby rozvodů a předávacích stanic. Akci dlouhodobě plánujeme tak, abychom během necelého týdne dokázali opravit vše co je nutné a během provozu bylo jen provizorně opraveno. Délku oprav se snažíme maximálně minimalizovat na co nejkratší dobu, vždyť v nedávné minulosti trvaly i dva týdny.

Detail

15.07.2020

odstávka tepla a TUV

Informace o plánované odstávce tepla a TUV

Transteplo Kdyně oznamuje, že z důvodu nutných oprav a údržby v centrálním systému zásobování teplem a ve výměníkových stanicích bude přerušena dodávka tepla a teplé vody.

Detail

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva" - "Směrnice rady města". 

2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace končí 15. 8. 2020.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz
 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace
Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací