Obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Technické služby Kdyně oznamují, že popelné na rok 2019 ve výši 1 400 Kč je nutné uhradit nejpozději do konce měsíce dubna. Úhradu lze provést v hotovosti přímo u TS Kdyně nebo převodem na účet. Návod k úhradě bankovním převodem je zveřejněn na internetových stránkách TS Kdyně - www.tskdyne.cz

 

Kalendář akcí

22.04.2019

Velikonoční procházka

Obec Pocinovice zve občany na velikonoční procházku.

Obec Pocinovice

23.04.2019

Miroslav Donutil

Miroslav Donutil vystoupí v místní Sokolovně.

Kdyňsko DSO

26.04.2019

Koncert ZUŠ

MKS a ZUŠ pořádají koncert žáků.

Detail

26.04.2019

Koncert ZUŠ

Umělecká škola a MKS pořádají koncert žáků.

Kdyňsko DSO

27.04.2019

Slet čarodějnic

PS Safír pořádá slet čarodejnic na náměstí.

Kdyňsko DSO

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

 

 
Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512

 

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše inormační centrum.

Pro delegace z jiných měst je možné ubytování přímo v budově městského úřadu.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace