Obsah

Kdyňské listy

INFORMACE PRO OBČANY - NOUZOVÝ STAV, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ COVID-19 - ZDE


úřední hodiny

Zprávy

19.10.2020

MŠ

Informace o uzavření MŠ Dělnická Kdyně

Informace pro rodiče. Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice se Mateřská škola v Dělnické ulici ve Kdyni od úterý 20.10.2020 UZAVÍRÁ.

Detail

14.10.2020

omezení_BUS

Omezení spojů veřejné linkové dopravy - prázdninový režim

S účinností od pondělí, 19. října 2020, přecházejí spoje veřejné linkové dopravy na prázdninový režim a to do odvolání vládních opatření omezující výuku na školách.

Detail

14.10.2020

školka

MŠ Markova hledá kvalifikovaného učitele/učitelku

MŠ Markova hledá kvalifikovaného učitele/učitelku pro odloučené pracoviště MŠ v obci Hluboká.

Detail

14.10.2020

přerušení dodávky vody

Informace - přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodního řadu - ul. Šmídova

Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu ve Kdyni bude ve čtvrtek, 15. října 2020, přerušena dodávka vody v ulici Šmídova.

Detail

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva" - "Směrnice rady města". 

2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace končí 15. 8. 2020.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz
 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace
Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací