Obsah

INFORMACE O NÁLEZU PSA: Dnes, 9. 8. 2019, byla ve Kdyni u pentagonu nalezena tato fenka křížence. Nyní je umístěna v odchytovém kotci na městském úřadě. Pro více informací se můžete obrátit na tel. 702 241 118. 

FENKA - FOTO

Kalendář akcí

06.09.2019

Nebyla to pátá, byla to devátá

Divadlo se odehraje ve Kdyni v kině. Vstupné 320,- Kč.

Kdyňsko DSO

14.09.2019

Vzpomínkový večer na Petra Nováka

Akce se uskuteční v parku u Muzea Příhraničí od 20 hodin.

Kdyňsko DSO

15.09.2019

Hudba v synagogách Plzeňského kraje

Koncert se odehraje v synagoze ve Kdyni.

Kdyňsko DSO

20.09.2019

4. koncert KPH

Koncert se odehraje v Sokolovně ve Kdyni.

Kdyňsko DSO

21.09.2019

Ukliďmě Kdyňsko

Uklízení na Kdyňsku.

Kdyňsko DSO

Zprávy

14.08.2019

Běžíme pro Ouško

Běžíme pro Ouško

Přijďte s námi v sobotu, 14. září 2019 udělat dobrou věc a podpořit Centrum Ouško.

Detail

17.07.2019

STOP TRANZIT

Česko - německá občanská iniciativa proti mezinárodní nákladní dopravě

Nákladní kamionová doprava je pro obce ležící na komunikacích I. třídy již dlouhou dobu strašákem.

Detail

17.07.2019

Mistři ČR v rybolovné technice jsou ze Kdyně

Mistři ČR v rybolovné technice jsou ze Kdyně

Kdyně je co do počtu úspěšných sportovců a reprezentantů skutečně unikátním městem.

Detail

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

 

 
Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512

 

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace