Obsah

Kdyňské listy

INFORMACE PRO OBČANY - NOUZOVÝ STAV, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ COVID-19 - ZDE


úřední hodiny

Zprávy

19.01.2021

Revize kotlů

Nabídka revize kotlů na tuhá paliva ve Kdyni a přilehlých obcích - 25.1.2021

Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět ve Kdyni a přilehlých obcí revize kotlů na tuhá paliva.   Termín revizí a kontrol: pondělí 25. ledna 2021. Telefonická objednávka na čísle 774 538 916.

Detail

18.01.2021

Registrace očkování

Pomoc s registrací k očkování proti COVID-19 pro seniory nad 80 let

Registrace na webových stránkách https://crs.uzis.cz, případně na bezplatné lince 1221.

Detail

13.01.2021

Změna jízdního řádu od 31.1.2021 - zrušení některých autobusových spojů

Zrušení některých autobusových spojů od 31.1.2021

Od 31. 1. 2021 dojde ke zrušení některých spojů ve vybraných jízdních řádech autobusové dopravy. Souhrn změn naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jr-bus-od-31-1-2021/

Detail

13.01.2021

chata

Informace - osvobození od poplatku za svoz SKO

Informace pro majitele rekreačních a neobydlených objektů na území města Kdyně a spádových obcí, kteří mají jako vlastníci těchto nemovitostí trvalé bydliště ve městě Kdyně (či ve spádových obcích): Nárok na osvobození od platby poplatku za SKO v rekreačních či neobydlených objektech JE NUTNÉ OZNÁMIT na MěÚ Kdyně nejdéle do 30. 1. 2021.

Detail

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva" - "Směrnice rady města". 

2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace končí 15. 8. 2020.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz
 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace
Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací