Obsah

Kalendář akcí

16.10.2019

Senegal - cestopisná přednáška manželů Špillarových

další z řady úžasných cestopisných zážitků manželů Špillarových

Knihovna Kdyně

20.10.2019

Nedělní pouštění draků

Obec Pocinovice zve všechny děti na nedělní pouštění draků.

Obec Pocinovice

22.10.2019

Jiří Pavlica a Hradišťan

Předprodej vstupenek v TIC Kdyně.

Kdyňsko DSO

26.10.2019

Zájezd na muzikál Janka Ledeckého - Galileo

Obec Pocinovice pořádá zájezd na muzikál Galileo.

Obec Pocinovice

27.10.2019

Vítání občánků

“Vítání občánků” v KD v Kolovči od 15:00.

Kdyňsko DSO

Zprávy

10.10.2019

Opravy v Centru vodní zábavy Kdyně i nadále pokračují

Opravy v Centru vodní zábavy Kdyně i nadále pokračují

Podívejte se na aktuální fotky z momentálních prací, prováděných v kdyňském Centru vodní zábavy.

Detail

30.09.2019

CVZ Kdyně

Informace o uzavření Centra vodní zábavy Kdyně

Z důvodu špatného technického stavu některých zařízení v Centru vodní zábavy Kdyně bude centrum od 1. 10. 2019 UZAVŘENO.

Detail

20.09.2019

Město Kdyně

Informace o organizaci odpadového hospodářství - město Kdyně vč. spádových obcí

Vzhledem k častým dotazům týkajících se organizace odpadového hospodářství ve Kdyni a ve spádových obcích jsme pro vás, občany, připravili stručný informativní letáček.

Detail

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace