Obsah

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Kalendář akcí

02.03.2019

Herní výstava deskových her

Organizuje PS Safír.

Kdyňsko DSO

02.03.2019

Masopustní průvod

Obec Pocinovice srdečně zve všechny na Masopustní průvod.

Obec Pocinovice

02.03.2019

Masopustní průvod

Obec Brnířov pořádá Masopustní průvod od 14 hodin na návsi.

Kdyňsko DSO

09.03.2019

Oslava MDŽ

Oslava MDŽ proběhne v místním KD od 15 hodin.

Kdyňsko DSO

09.03.2019

Masopustní průvod v Kolovči

Po průvodu bude následovat posezení při hudbě v restauraci Šumava, průvod začíná od 15 hodin.

Kdyňsko DSO

 

upozornění - havárie vody Hluboká

Vodovody a kanalizace města Kdyně oznamují, že z důvodu opravy havárie vodovodního řadu nepoteče voda v Hluboké. Voda bude uzavřena dnes 20. 2. 2019 v době od 10.00 do 17.00 hodin. Po opětovném obnovení dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

 

 
Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512

 

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše inormační centrum.

Pro delegace z jiných měst je možné ubytování přímo v budově městského úřadu.

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube logo mobilní aplikace