Obsah

Kalendář akcí

15.09.2019

Hudba v synagogách Plzeňského kraje

Koncert se odehraje v synagoze ve Kdyni.

Kdyňsko DSO

20.09.2019

4. koncert KPH

Koncert se odehraje v Sokolovně ve Kdyni.

Kdyňsko DSO

21.09.2019

Ukliďmě Kdyňsko

Uklízení na Kdyňsku.

Kdyňsko DSO

04.10.2019

Podzimní tvoření s Natálkou

opět si vytvoříte originální dekorace pro Váš domov na podzimní téma..

Knihovna Kdyně

16.10.2019

Senegal - cestopisná přednáška manželů Špillarových

další z řady úžasných cestopisných zážitků manželů Špillarových

Knihovna Kdyně

Zprávy

09.09.2019

diplom

Město Kdyně v krajské soutěži opět ukázalo, že jeho občané třídit odpad umějí

Minulý týden převzal starosta města Kdyně, Oskar Hamrus, v Mariánské Týnici diplom za 2. místo v krajské soutěži "My už třídit umíme".

Detail

03.09.2019

Bezpečnostní desatero Hasičského záchranného sboru ČR

Bezpečnostní desatero Hasičského záchranného sboru ČR

HZS ČR informuje o bezpečnostních zásadách v domech a bytech v rámci prevence vzniku požárů.

Detail

14.08.2019

Běžíme pro Ouško

Běžíme pro Ouško

Přijďte s námi v sobotu, 14. září 2019 udělat dobrou věc a podpořit Centrum Ouško.

Detail

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace