Obsah

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Upozorňujeme majitele psů, kteří dosud neuhradili poplatek ze psa na rok 2019, aby tak učinili neprodleně. Poplatek, který byl splatný do 15. března 2019, lze uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu ve Kdyni nebo převodem na účet.

Kalendář akcí

25.05.2019

Skejtové závody

Jakub Iha pořádá závody ve skejtu.

Kdyňsko DSO

26.05.2019

Den dětí

ZŠ a MŠ Pocinovice, SDH Pocinovice, TJ Sokol Pocinovice a Obec Pocinovice zvou všechny na koupaliště na oslavy dětského dne.

Obec Pocinovice

01.06.2019

Memoriál Františka Voráče

Tato akce se uskuteční na koupališti v Hluboké.

Kdyňsko DSO

01.06.2019

Okrsková soutěž v požárním sportu

Soutěž se uskuteční na kopuališti v Hluboké. Okrsek č. 9 Kdyně.

Kdyňsko DSO

01.06.2019

Pohádkový les

PS Safír pořádá již tradiční pohádkový les pro děti.

Kdyňsko DSO

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz

 
automobil pro siciální služby

 

 
Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512

 

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše inormační centrum.

Pro delegace z jiných měst je možné ubytování přímo v budově městského úřadu.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace