Obsah

Kdyňské listy

INFORMACE PRO OBČANY - NOUZOVÝ STAV, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ COVID-19 - ZDE


úřední hodiny

Zprávy

01.12.2020

CVZ_otevření

Centrum vodní zábavy Kdyně OPĚT V PROVOZU

Od pátku, 4. 12. 2020 bude Centrum vodní zábavy Kdyně opět OTEVŘENÉ

Detail

26.11.2020

organizace výuky

Informace o organizaci výuky žáků na 2. stupni MZŠ Kdyně

Organizace výuky žáků 2.stupně MZŠ Kdyně od 30.11. 2020 bude do odvolání probíhat následujícím způsobem:

Detail

20.11.2020

Sbírka potravin pro potravinovou banku

Sbírka trvanlivých potravin pro potravinovou banku - 1.12 - 11.12. 2020

Sbírka trvanlivých potravin proběhne 1.12.- 11.12.2020 denně v době od 15 do 18 hod. ve vestibulu MKS "Modrá hvězda" Kdyně.

Detail

18.11.2020

radnice_vlajka

Ve Kdyni necháváme vlajky vlát

Ve Kdyni necháváme vlajku vlát k vyjádření podpory a vděku našim zdravotníkům

Detail

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2020 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva" - "Směrnice rady města". 

2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace končí 15. 8. 2020.


Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

Rada města Kdyně vydala směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně. Celý dokument včetně příloh naleznete na webu v sekci "Městský úřad - Samospráva". 

 
Upozorňujeme stávající žadatele o byt, že dosavadní seznam žadatelů s účinností této směrnice zanikl. Zájemci o přidělení bytu jsou povinni vyplnit žádost o přidělení bytu dle pravidel v této směrnici. 
 
Více informací - Správní odbor Městského úřadu Kdyně nebo na tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz
 
 

Projekt PRO VŠECHNY

 


Založení vzdělávací a odpočinkové zahrady při MZŠ Kdyně

 

 

automobil pro siciální služby


Krámeček služeb - centrum sociálních služeb

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše informační centrum.

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube
logo mobilní aplikace
Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací