Obsah

Historie města

historieKdyně se v písemných dokladech poprvé připomíná v roce 1384 v souvislosti s farním kostelem, stojícím na vrchu v severní části dnešního města. Podle staré pověsti se původní osada rozkládala na jižním svahu tohoto vrchu při lesním (Kojetickém) potoce. Ves byla součástí rýzmberského panství. Hrad Rýzmberk založil někdy mezi léty 1260 – 1270 Děpold Drslavic, zřejmě na přání Přemysla Otakara II., jako pevnost, střežící zemskou stezku, která procházela Všerubským průsmykem. Nejpozději v té době už patrně existovala i Kdyně. Na její starý původ ukazuje jak její název, odvozený od praslovanského výrazu pro vlhké, mokré místo, mokřinu, tak skutečnost, že Kdyně už ve svých nejstarších dobách měla dva kostely. 

Kalendář akcí

18.01.2019

Divadlo Háta

Divadlo se odehraje v kině. Pořádá MKS.

Kdyňsko DSO

19.01.2019

Hasičský bál

Za doprovodu kapely TAKY-TAKY. Pořádá SDH.

Kdyňsko DSO

19.01.2019

Sokolský ples

Za doprovodu kapely Elixír v sále sokolovny.

Kdyňsko DSO

26.01.2019

Sportovní ples

S hudební skupinou Asfalt v KD Koloveč.

Kdyňsko DSO

29.01.2019

Koncert ZUŠ

Koncert se odehraje v místní sokolovně.

Kdyňsko DSO

 
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, pořádá dne 24. ledna 2019 od 16:00 hod. na obecním úřadě v Brnířově ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje a obcí Brnířov bezplatný  seminář k možnostem čerpání dotací v lesním hospodářství drobnými vlastníky lesních majetků. Informace o možnostech čerpání dotací budou přednášeny pracovníky krajského úřadu Plzeňského kraje. Z důvodu zajištění kapacitně vhodných prostor žádá pořadatel všechny zájemce o registraci na e-mailu bohumil.zahrobsky@mesto-domazlice.cz nebo na tel. č. 379 719 266. Při registraci je třeba uvést jméno, příjmení, obec a kontaktní tel. číslo.
 

 
Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU, KDYNĚ, MARKOVA 512 je spolufinancován Evropskou unií
 
 
Stavební úpravy bytového domu, Kdyně, Markova 512

 

Ubytování

Návštěvníkům města je k dispozici celá řada ubytovacích prostor od chatek a penzionů až po soukromé apartmány.

V případě zájmu kontaktujte naše inormační centrum.

Pro delegace z jiných měst je možné ubytování přímo v budově městského úřadu.

Pro aktuální přehled nás sledujte také na dalších serverech a sociálních sítích. Nově jsme zprovoznili také službu rychlého poskytování informací z našeho města a okolí prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE.

fcb youtube logo mobilní aplikace