Město Kdyně
MěstoKdyně

Revitalizace cvičné kuchyňky Masarykovy základní školy Kdyně

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k rekonstrukci cvičné školní kuchyňky a pořízení schodolezu a vybudování bezbariérového WC pro zajištění bezbariérového používání projektu. Projekt tak řeší problém nedostatečné vybavenosti základní školy pro vzdělávání v oblasti gastronomie. Původní vzdělávací kuchyňka, která se na ZŠ nachází, neposkytovala žákům dostatečnou úroveň vzdělání. Pomůcky používané při výuce byly vzhledem k současným požadavkům žáků i učitelů zastaralé a vzhledem k technické úrovni a možnostem i značně nemoderní. Žáci tak nemohli být vzděláváni za pomoci moderního vybavení, které je na ostatních školách již standardem a byli nuceni pracovat s neefektivním vybavením, které nepřispívalo ke zvyšování jejich praktických a teoretických dovedností. Dovednosti a znalosti z této oblasti jsou reálně využitelné v celém průběhu života. Původní stav však nepodporoval rozvoj těchto kompetencí. 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky na MZŠ Kdyně, konkrétně prostřednictvím modernizace učebny gastronomie. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky nyní více motivuje ke studiu. Navíc došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí moderních interaktivních technologií. Dovednosti žáků v oblasti gastronomie se díky realizaci projektu nyní výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale i v budoucím životě.

Termín realizace:

2021

Doplňující informace:

Investiční náklady akce činily cca 1,6 mil. Kč vč. DPH

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přidělené MAS Pošumaví, z.s. - viz povinná publicita projektu

logo_publicita

 

Fotografie po dokončení projektu:

cvičná školní kuchyňkacvičná školní kuchyňka

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa