Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

#

Ředitelské volno v pátek 25.9.2020 - Masarykova ZŠ Kdyně

Na základě doporučení ministra zdravotnictví vyhlašuje Masarykova základní škola ve Kdyni na pátek 25. září 2020 ředitelské volno. celý text

ostatní | 22. 9. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
jízdní řády  -změny

Informace - změna jízdních řádů autobusových linek

Na základě žádosti cestujících, kteří přestupují v Klatovech na autobus směr Plzeň, budou od pondělí 14.9. spoje 430855/4, 400872/3, 400871/4+6 uspíšeny o 5 minut. celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
mapa

INFORMACE - PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY, KDYNĚ

Z důvodu opravy vodovodní přípojky ve Kdyni bude v úterý dne 15. 9. 2020 přerušena dodávka vody. celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
#

Ukliďme Kdyňsko!

Ukliďme Kdyňsko!
sobota 19. září 2020 od 9 hod. celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Integrované šetření v zemědělství 2020

ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 2020

Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“, které v letošním roce organizuje Český statistický úřad (ČSÚ) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.2018/1091, navazuje na systém strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995.
Zemědělské subjekty sídlící v obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení sobčanským průkazem. Ověření tazatele je možné na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.
Šetření prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby, podnikům právnických osob a fyzickým osobám s větším rozsahem výroby zašle ČSÚ výkaz do datové schránky (resp. poštou v případě fyzických osob bez datové schránky.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ.
Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu od 1.září do 26.října 2020.
Případné detailnější informace o integrovaném šetření jsou k dispozici na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/isz-2020(alternativně bit.ly/2X8gslw) celý text

ostatní | 20. 8. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
veřejná sbírka

Veřejná sbírka: "Děkujeme za vše" na podporu rodiny MVDr. Jana Krále

Starosta města Kdyně informuje o založení účtu veřejné sbírky na podporu rodiny MVDr. Jana Krále, který zemřel na následky vážného úrazu při výkonu svého povolání. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Kdyňské listy

První vydání Kdyňských listů je již v distribuci

Právě probíhá distribuce prvního vydání Kdyňských listů do Vašich schránek a na vybraná distribuční místa. Toto periodikum naleznete např. v kdyňské knihovně, v Turistickém informačním centru Kdyně, v trafice na náměstí, apod. Kdyňské listy si můžete přečíst také v čekárně u lékaře nebo v cukrárně na náměstí či v kavárně Esence a na dalších místech ve městě. celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
#

Informace společnosti Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. - odstávka tepla a TUV

V tomto týdnu, stejně jako v letech minulých, opět čelíme nepopulárnímu období PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY TEPLA A TEPLÉ VODY. Odstávka je nutná z důvodu údržby rozvodů a předávacích stanic. Akci dlouhodobě plánujeme tak, abychom během necelého týdne dokázali opravit vše co je nutné a během provozu bylo jen provizorně opraveno. Délku oprav se snažíme maximálně minimalizovat na co nejkratší dobu, vždyť v nedávné minulosti trvaly i dva týdny. celý text

ostatní | 22. 7. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
odstávka tepla a TUV

Informace o plánované odstávce tepla a TUV

Transteplo Kdyně oznamuje, že z důvodu nutných oprav a údržby v centrálním systému zásobování teplem a ve výměníkových stanicích bude přerušena dodávka tepla a teplé vody. celý text

ostatní | 15. 7. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
otevřený dopis

Otevřený dopis členů Rady města Kdyně určený redakci Domažlického deníku, občanům města Kdyně a široké veřejnosti

K napsání následujících řádků vedlo především několik článků v Domažlickém deníku, které popisovaly dění ve městě Kdyně – zejména týkající se Základní a mateřské školy v Prapořišti, projektu nové polikliniky, průběhu zasedání zastupitelstva, apod. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Akční předplatné i jedna jízdenka po kraji

NOVINKY KRAJSKÉHO TARIFU OD 1.7.2020 - akční předplatné i jedna jízdenka po kraji

NOVINKY KRAJSKÉHO TARIFU OD 1.7.2020 - akční předplatné i jedna jízdenka po kraji
celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
elektronická fakturace - VaK Kdyně

Vodovody a kanalizace města Kdyně informují o možnosti zasílání faktur e-mailem

​​​​​​​V případě zájmu o elektronickou fakturaci potřebujeme váš souhlas. Pokud s tímto způsobem fakturace souhlasíte, prosíme o zaslání sdělení: „Souhlasíme se zasíláním faktur v elektronické podobě“ na náš e-mail: vakkdyne@seznam.cz celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
ZNAK MĚSTA

Představujeme nový čtvrtletník - KDYŇSKÉ LISTY

Vážení občané města Kdyně a spádových obcí,

obracím se na vás jménem Města Kdyně v souvislosti se zahájením vydávání „Kdyňských listů“. Tímto periodikem bychom rádi navázali na dřívější tradiční „Radniční listy“, které byly ve Kdyni vydávány od roku 1992 a informovaly o praktických věcech, které by občané neměli přehlédnout (např. splatnost a výše poplatků, změny zákonů, apod) a o dění ve městě Kdyně a spádových obcích na poli kultury, spolkové či zájmové činnosti, apod. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
lipová alej

Kdyňské lipové aleji je věnována maximální péče

Na konci měsíce května provedla odborná firma Arboristé s.r.o. Nový Kramolín, která již několik let pečuje o stromy ve městě, zásah do lipové aleje na Náměstí ve Kdyni. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Doma ve Kdyni - nové sídlo pečovatelské služby

Doma ve Kdyni - nové sídlo pečovatelské služby

Koncem května bylo úspěšně zkolaudováno nové sídlo kdyňské pečovatelské služby Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, v bývalém „Krámečku“ v ul. Markova. celý text

ostatní | 11. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Spoje Kdyně

Nové spoje Kdyně - Domažlice - od 14.6.2020

S platností od 14.6.2020 - více víkendových spojů na trase Domažlice - Kdyně - Klatovy
Pravidelné spoje každých 30 min. ve špičce z Domažlic do Kdyně
Nové večerní spoje po 20. hodině v pracovní dny i o víkendu celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Osvědčení o úspoře emisí - město Kdyně

Osvědčení o úspoře emisí - město Kdyně

Město Kdyně přispělo díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
MS Koráb Kdyně - přímý prodej zvěřiny 1

MS Koráb Kdyně - přímý prodej zvěřiny

MS Koráb Kdyně nabízí ke koupi zvěřinu. celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Autobusové spoje na zavolání

Autobusové spoje na zavolání

Autobusové spoje na zavolání je možné objednat telefonicky, online nebo u řidiče linkového autobusu. celý text

ostatní | 26. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
#

Kdyňská radnice se dnes symbolicky zahalila do černé vlajky

Kdyňská radnice se dnes symbolicky zahalila do černé vlajky a připojila se tak k tichému protestu samospráv v rámci akce ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE. celý text

ostatní | 26. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
zápis_ZUŠ Kdyně

Zápis žáků do ZUŠ Kdyně - školní rok 2020/2021

Oznamuje, že zápis žáků na školní rok 2020/2021 proběhne elektronicky na adrese:
zus@kdyne.cz
celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Informace ke sběrnému dvoru Kdyně a organizaci odpadového hospodářství

Informace ke sběrnému dvoru Kdyně a organizaci odpadového hospodářství

Informace o komoditách, které mohou občané odevzdávat do sběrného dvora, o způsobu nakládání s dalšími druhy odpadů a o organizaci odpadového hospodářství celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
znovuotevření MŠ

Aktualizované informace k obnovení provozu mateřských škol zřizovaných Městem Kdyně

Provoz MŠ ve Kdyni - MŠ Dělnická a MŠ Markova vč. pracoviště v obci Hluboká bude po jeho přerušení z důvodu pandemie viru SARS-CoV-2 opět zahájen od 1. 6. 2020. Provoz MŠ v Prapořištích se řídí provozem základní školy. Více informací naleznete v dokumentech níže dle jednotlivých MŠ. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus

Informace o obnovení autobusových a železničních spojů - od 25.5.2020

Od 25.5.2020 vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů a v železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
úniky vody

Informace VaK Kdyně - úniky vody

Doporučujeme všem odběratelům, aby si ve vlastním zájmu pravidelně kontrolovali, zda v jejich domácnostech, nebo podnicích nedochází k úniku vody. Únik nemusí být bohužel na první pohled patrný. Například u protékajícího splachovače na WC voda často ani nezčeří hladinu. Dalším častým zdrojem úniku je protékající pojistný ventil u bojleru. Ze zkušenosti víme, že bývají mnohdy poruchové a odběratelé o poruše nevědí. Vývod z něj mají totiž svedený přímo do odpadu.
Únik vody lze snadno zjistit pohledem na vodoměr. Pokud není v domácnosti žádný odběr, tak vodoměr musí stát.

Pro zajímavost uvádím i tabulku kolik stojí případný únik vody
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Informace k napouštění bazénů 1

Informace k napouštění bazénů

Blíží se doba pěkného počasí lákajícího ke koupání. Vzhledem k současné situaci a pravděpodobně velmi omezeným možnostem jak trávit letní dovolenou bude řada z Vás odpočívat doma u svého bazénu. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
#

Kdyňské náměstí zdobí květinové oblouky

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce II. světové války a osvobození města Kdyně americkou armádou, které u nás připadá na 5. května. Osvobození je zásadním milníkem novodobé historie, proto i jeho oslavám byla vždy, nejen ve Kdyni, věnována náležitá pozornost. Nejinak tomu mělo být letos, zvláště proto, že se jedná o „půlkulaté“ výročí. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Dešťovka - dotace 1

Dešťovka - dotace

Na vybudování zádržné jímky máte možnost získat zpět až 50 % nákladů v rámci Výzvy č. II 2018+.
Výzva se týká rodinných domů a rekreačních objektů pro trvalé bydlení.
Pro první posouzení velikosti jímky a velikosti dotace, kterou můžete získat, vám firma Renoplast Plzeň s.r.o. zpracuje zdarma orientační přehled.

celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
letáček_zápis dětí do MŠ

Informace a dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ Kdyně Markova a MŠ Kdyně Dělnická

Vzhledem k situaci pandemie viru SARS CoV-2, v důsledku které není možné si dokumenty k zápisu dětí vyzvednout přímo v jednotlivých mateřských školách, zveřejňujeme tyto dokumenty i na webových stránkách města. celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
Provoz sběrného dvora během nouzového stavu 1

Provoz sběrného dvora během nouzového stavu

Po - Pá: 8.00 - 13.00
So: 9.00 - 14.00 celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Oskar Hamrus
první předchozí
ze 4
poslední