Město Kdyně
MěstoKdyně

Rekonstrukce kanceláří MěÚ Kdyně

Popis projektu:

Projekt řeší sanaci vlhkého přízemí kdyňské radnice spolu s maximálním využitím těchto prostor pro kancelářské účely, zejména pak pro Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně, který od roku 2020 převzal agendu externí společnosti, která správu nemovitostí zajišťovala. Prostory, kde nyní kanceláře vznikají dříve sloužily jako sklad. 

Cíl projektu:

Cílem realizace je maximálně vhodně využít přízemní prostory radnice, které jsou snadno dostupné i pro starší či méně pohyblivé občany a především soustředit výkon všech agend úřadu v jedné budově. 

Termín realizace:

2020 - 2021

Doplňující informace: 

V přízemních prostorech kdyňské radnice, které dříve sloužily jako sklad, nyní vznikají kanceláře Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně, který v roce 2020 převzal agendu tzv. Bytservisu. Tento odbor prozatím sídlil v kanceláři v ul. Na Tržišti a občané si tak nemohli všechny své záležitosti týkající se městských bytů vyřešit na jednom místě, tedy na kdyňské radnici, což už v budoucnu bude možné. Na radnici si občané již brzy vyřídí vše od podání žádosti o byt, přes platbu nájmů či místních poplatků až po vyřizování závad v městských bytech či plánování jejich rekonstrukcí. Přízemní kanceláře budou dobře dostupné i pro méně pohyblivé občany či seniory, i přesto, že nejsou zcela bezbariérové, ke vstupu do radnice je přece jen nutné pár schodů zdolat. Z  důvodu lepší dostupnosti se do přízemí budovy radnice přesune také kancelář sociální pracovnice, jejíž pomoc a rady často vyhledávají také senioři, pro které nebylo umístění kanceláře v prvním patře vždy zcela ideální.

Jelikož nebyl objekt radnice v dobrém technickém stavu, muselo být provedeno jeho kompletní odborné odizolování, které práce na rekonstrukci kanceláří pozdrželo. „Odizolování“ objektu radnice přitom bylo již provedeno (a zaplaceno) ještě před nástupem nového vedení radnice. Tyto práce však byly provedeny zcela neodborně a nesplnily tak svůj účel - odvlhčení objektu (viz foto). Proto se radnice nadále po léta potýkala s velkou vlhkostí a docházelo k postupnému poškozování celé budovy. V brzké době nás čeká také oprava věžičky radnice, jejíž stav je rovněž dlouhodobě havarijní. Stávající oplechování je na značně poškozeno, na mnoha místech muselo dojít dokonce k odstranění oplechování, které bylo uvolněné a hrozilo jeho utržení. To by mohlo způsobit škodu na zdraví, příp. i životě, kolemjdoucích či na jiném majetku.

Na druhou fázi rekonstrukce kanceláří v příštím roce naváže třetí etapa, kterou bude přemístění Odboru správy majetku a investic do přízemí radnice, do prostor bývalého bytu správce objektu, který je v současné době využíván jako sklad. Věřím, že po dokončení třetí fáze rekonstrukce občané ocení i zlepšení dostupnosti některých vytížených odborů úřadu. V přízemí budovy radnice tak budou sídlit všechny tyto odbory:

  • Správní odbor MěÚ Kdyně vč. kanceláře sociální pracovnice;
  • Odbor správy nemovitostí MěÚ Kdyně;
  • Odbor správy majetku a investic MěÚ Kdyně.

Touto reorganizací kancelářských prostor vznikne rovněž prostor ke zřízení kuchyňky a jídelny pro zaměstnance úřadu, která zde v současné době zcela chybí.

Fotografie z průběhu sanace a navazujících stavebních prací:
          sanace v přízemí radnice      sanace v přízemí radnice

sanace v přízemí radnice


sanace v přízemí radnice

Vizualizace budoucí podoby kanceláří OSN MěÚ Kdyně:
vizualizace budoucí podoby kanceláří

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa