Město Kdyně
MěstoKdyně

Rekonstrukce střechy přečerpávací stanice - Prapořiště

Popis projektu:

Předmětem projektu byla oprava havarijního stavu objektu přečerpávací stanice v Prapořištích č.p. 174. Konkrétně se jednalo o opravu panelového stropu ve strojní části objektu. Objekt přečerpávací stanice v obci Prapořiště je zcela zásadní technickou stavbou vodovodní infrastruktury zajišťující zásobování pitnou vodou. 

Termín realizace:

září 2020

Doplňující informace:

Celkové investiční náklady akce činily 460 tisíc Kč bez DPH. Realizace projektu se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci dotačního programu PSOV 2019 - Projekty obcí. 

Vyjádření Ing. Václava Opata, jednatele VaK Kdyně, spol. s.r.o.:

Stav stropu čerpací stanice byl natolik špatný, že musel být po celé ploše podepřen výdřevami a podbit prkny. Části stropu padaly a hrozilo jeho zřícení. Takto provizorně byl strop zajištěn po dobu cca 20 let. Čerpací stanice Prapořiště je přitom klíčovou stavbou, která zajišťuje přečerpávání pitné vody z jednotlivých vrtů do vodojemu Kdyně, Starec a Prapořiště. Zjednodušeně se dá říci, že se bez ní neobejdeme a pokud by nefungovala, tak bychom museli odebírat mnohem dražší vodu z Nýrského přivaděče.

Stavba byla posouzena statikem a bylo rozhodnuto o kompletní výměně zastropení objektu. Městem Kdyně byl kladen důraz na to, aby rekonstrukce stropu a střechy byla naplánována tak, aby v žádném případě nebylo ohroženo zásobování obyvatel pitnou vodou. Bylo nutné předem zabezpečit technologická zařízení ve stanici tak, aby se během rekonstrukce nepoškodila a ochránit je před povětrnostními vlivy. Pro pracovníky VaK Kdyně to znamenalo ve stanici postavit ochranné lešení a technologii zakrýt. Následně se dodavatel firma SBS Group pustil do práce. Starý strop byl pomocí jeřábu rozebrán a na řadu přišli tesaři s klempíři. Vše bylo dokončeno během jediného měsíce a výsledek stojí za to.

Jako další etapa je plánována sanace zásobního vodojemu o objemu 100 m³, který k čerpací stanici přiléhá. I zde je strop ve špatném stavu a bude potřeba jej vyměnit. Během těchto prací budou stěny vodojemu opatřeny novým moderním povrchem. Tato rekonstrukce bude náročnější a jistě i nákladnější než rekonstrukce čerpací stanice. Výměna stropu nad vodojemem totiž není za normálního provozu možná a bude nutné jej na nějaký čas odstavit. Naším úkolem tedy bude najít nejvhodnější řešení, které bude splňovat ekonomické požadavky a zajistí plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou.

 

Stav objektu před rekonstrukcí:

původní stroppůvodní strop

 

 

 

 

 

 

 

 

Demontáž střechy:                                             Nový vazníkový krov:

demontáž původní střechynový vazníkový krov

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeňský kraj

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa