Obsah

Informace pro občany - pandemie viru SARS CoV-2

COVID-19


INFORMACE O KONÁNÍ SŇATEČNÝCH OBŘADŮ OD 19.10.2020 - ZDE ke stažení

 


INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY NA II. STUPNI MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY KDYNĚ s účinností od pondělí, 12. 10. 2020  - ZDE ke stažení. 


V souvislosti s úpravou provozní doby MěÚ Kdyně pro veřejnost a dalšími přijatými preventivními opatřeními připomínáme, že na webových stránkách města Kdyně byla zřízena sekce "DOKUMENTY KE STAŽENÍ". Zde najdete veškeré formuláře a tiskopisy, které si můžete stáhnout, vyplnit a zaslat na MěÚ k vyřízení prostřednictvím e-podatelny  - e-mailem na adresu: podatelna@radnice.kdyne.cz
Sekce "Dokumenty ke stažení": mestsky-urad/dokumenty-ke-stazeni/

INFORMACE PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU - s účinností od 12.10.2020

Ke stažení ZDE

 


NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE č. 6/2020 

S účinností od 5.10.2020 od 0:00 hod. do 18.10.2020 do 23:59 hod. nařizuje KHS PK mimořádná opatření proti epidemii na území okresů: Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň - jih, Plzeň - sever a Tachov.

Ke stažení ZDE

 


INFORMACE O OBNOVĚ AUTOBUSOVÝCH A VLAKOVÝCH SPOJŮ

Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru.
Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

 


INFORMACE K PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR na základě usnesení vlády ČR č. 399 ze dne 9. dubna 2020 - ZDE


NOVÁ SEKCE WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA KDYNĚ - "DOKUMENTY KE STAŽENÍ" - ZDE

Abyste za současné situace pandemie viru SARS CoV-2 nemuseli městský úřad navštěvovat osobně, případně svoji návštěvu omezili jen na nezbytně nutnou dobu, na webové stránky města Kdyně jsme do sekce „Městský úřad“ umístili novou podsekci „Dokumenty ke stažení“. Zde jsou pro Vás ke stažení připravené veškeré potřebné formuláře, které si doma můžete vyplnit, vytisknout a na MěÚ Kdyně následně jen učinit jejich podání – elektronickou formou prostřednictvím e-mailu či elektronické podatelny nebo osobně na podatelně MěÚ Kdyně ve stanovených úředních dnech. 


INFORMACE ŘEDITELE KHS PK A HEJTMANA PK PRO OBČANY OBLASTÍ S VYSOKÝM VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (ze dne 11. 4. 2020) - ZDE

INFORMAČNÍ LETÁK PLZEŇSKÉHO KRAJE - ZDE


VÝZVA KRIZOVÉHO ŠTÁBU PLZEŇSKÉHO KRAJE ze dne 10. 4. 2020 - ZDE


VLÁDA ČR DNE 6. DUBNA 2020 SCHVÁLILA NOVÉ USNESENÍ (KE STAŽENÍ ZDE) K PRAVIDLŮM PRO VSTUP OBČANŮ ČR A CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR - VÍCE INFORMACÍ K TÉTO PROBLEMATICE NALEZNETE NA WEBU MV ČR - ZDE

- podrobné vysvětlení problematiky překračování státních hranic - ZDE

- přehledná tabulka výjimek a jednotlivých příkladů překračování státních hranic - ke stažení ZDE


PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU - info ZDE


JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOMÁCNOSTI V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE - doporučení ZDE

 


POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NAPŘ. ROUŠEK ČI ŠÁTKŮ) A VYHRAZENÁ DOBA NÁKUPU POTRAVIN PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET

- od 8:00 do 10:00 hod. ve velkých obchodech (nad 500 m2), v malých obchodech bez omezení  - s účinností od 25. 3. 2020

 


MĚÚ KDYNĚ - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  A POSUNUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ:

Od pondělí 30.3.2020 dochází ke změně úředních hodin!

Pondělí 8 - 11 hod.                  Středa: 13 – 16 hod.

SPLATNOST VEŠKERÝCH POPLATKŮ BUDE POSUNUTA a za účelem plateb poplatku ze psa, který je dle vyhlášky splatný již k 31. 3. 2020, PROSÍM NECHOĎTE OSOBNĚ na MĚÚ. Využijte platby  bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví. Variabilní symbol platby vám bude sdělen na tel. 379 413 530, e-mail: sucova@radnice.kdyne.cz  Děkujeme!

 


TECHNICKÉ SLUŽBY KDYNĚ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO VEŘEJNOST  A POSUNUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ

Pondělí: 7 – 10 hod. a středa 12 – 14 hod.

SPLATNOST VEŠKERÝCH POPLATKŮ BUDE POSUNUTA a za účelem plateb poplatků za komunální odpad PROSÍM NECHOĎTE DO KANCELÁŘE TS OSOBNĚ. Využijte platby bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví. Děkujeme!
Tel.  379 731 538, E-mail: ts@tskdyne.cz, www.tskdyne.cz

 


ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU POTRAVIN A LÉKŮ pro seniory a závažně či chronicky nemocné občany Kdyně a spádových obcí

Občanům, kteří spadají do nejrizikovější skupiny ohrožení nákazou virem SARS CoV-2 doporučujeme neopouštět své domovy – k nákupu potravin, léků a dalších nezbytně nutných potřeb je možné využít služby nákupu potravin a léků, která je zajišťována ve spolupráci s organizací „Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb“. Informace k této službě jsou dostupné na webových i facebookových stránkách města Kdyně, na letácích ve veřejném prostoru, případně na tel. 725 834 802, e-mail: provsechny@domavekdyni.cz

 


 

- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S POVINNÝM NOŠENÍM OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NAPŘ. ROUŠEK) A VYHRAZENOU DOBOU NÁKUPŮ PRO SENIORY - ZDE


- USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 18. 3. 2020 (povinné nošení ochranných prostředků, vyhrazená doba nákupů pro osoby starší 65 let) - ZDE


OPATŘENÍ VLÁDY - OCHRANA VNITŘNÍCH HRANIC ČR OD 16.3.2020 DO 4.4.2020 - ZDE + PŘÍLOHA K OPATŘENÍ - ZDE


- NAŘÍZENÍ HEJTMANA PK - REGULAČNÍ OPATŘENÍ V DOPRAVĚ PLATNÉ OD 16.3.2020 12 hod. do 24.3.2020 6 hod. - ZDE


- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S PŘIJATÝMI KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI VLÁDY ČR ZE DNE 15. 3. 2020 - ZDE


- NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ PRO RIZIKOVOU SKUPINU OBYVATEL MĚSTA KDYNĚ - ZDE


- KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY ze dne 15. 3. 2020 - OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB - ZDE


- KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY - UZAVŘENÍ RESTAURACÍ A VYBRANÝCH OBCHODŮ - ZDE


- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU - ke stažení ZDE


- INFORMACE K PŘEKRAČOVÁNÍ VNITŘNÍCH STÁTNÍCH HRANIC V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÝM NOUZOVÝM STAVEM - ke stažení ZDE, mapa hraničních přechodů - ZDE
 + formulář POTVRZENÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (CZ) - ZDE
 + formulář POTVRZENÍ PRO PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍKY (DE) - ZDE


- INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA KDYNĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR - ke stažení ZDE 

 + tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" - ke stažení ZDE

 


- MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR - ke stažení ZDE


- INFORMACE O OMEZENÍ AUTOBUSOVÝCH ŠKOLNÍCH SPOJŮ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOL - ke stažení ZDE