Město Kdyně
MěstoKdyně

Revitalizace autobusového nádraží - Kdyně

Popis projektu:

Jedná se o projekt komplexní revitalizace autobusového nádraží Kdyně - obměna a údržba veřejné zeleně, osazení funkčního veřejného osvětlení. Dále bude v této lokalitě řešena rovněž problematika aktivního trávení času dětí, mládeže a rodin, s ohledem na blízkost bytového domu - osazení herních prvků, laviček, vybudování nového pískoviště, apod. 

Cíl projektu:

Cílem této realizace je zkvalitnění veřejného prostoru autobusového nádraží po vizuální, ale i funkční stránce a zajištění komfortu pro obyvatele z této lokality, ale také pro cestující, kteří zde čekají na svůj autobusový spoj nebo tuto stanici využívají k přestupu na jinou autobusovou linku. 

Termín realizace:

2020 - 2021

Doplňující informace:

Stav autobusového nádraží a celé této lokality v ul. nádražní byl dlouhodobě žalostný, zejména co se veřejné zeleně týče – túje a keře byly neudržované a postupně se staly náhradou za odpadkové koše, lidé si totiž v důsledku jejich neudržovaného vzhledu zvykli zde odpadky odhazovat. Vedení města se proto již v roce 2019 rozhodlo k razantnímu kroku – zpracování komplexního projektu a nové podoby této lokality, která je často prvním místem, které turisté při příjezdu do našeho města autobusem spatří. Projekt byl konzultován rovněž s příslušným orgánem Rady města Kdyně – Komisí stavební a životního prostředí, jejíž členové k této realizaci neměli žádné výhrady. Realizace projektu je rozdělena do několika dílčích částí, z nichž první, která byla realizována, byla tou nejméně populární – pokácení stávající zeleně. Tento krok bylo nutné z důvodu zachování vegetačního klidu dokončit již do konce března 2020. Na tuto fázi navazuje odstranění zbylých kořenů stromů a následná výsadba zhruba 20 větších ovocných stromů, které doplní výsadba trvalek a menších keřů. Projekt počítá rovněž s vyčištěním a celkovou údržbou vodní nádrže v této lokalitě.

Jedním z dílčích, a z pohledu bezpečnosti důležitých, kroků projektu je také zprovoznění dlouhodobě nefunkčního veřejného osvětlení. Nezapomínáme samozřejmě ani na vyžití pro děti (a jejich maminky), kterých je v této lokalitě celá řada a na víceúčelové hřiště do ulice Dělnická to mají přece jen dost „z ruky“ – počítáme tedy s instalací různých herních prvků a nového pískoviště. Toto místo bude také osazeno novými lavičkami vč. odpadkových košů. Při plánování projektu se vedení města zabývalo mimo jiné také nevyužitým prostorem – pruhem zeleně mezi vozovkou a autobusovým nádražím. Na základě toho vznikla při plánování nové podoby autobusového nádraží společně s projektanty myšlenka instalace gabionů vyskládaných do názvu města – KDYNĚ, doplněných květináči, což se u autobusového nádraží ostatně přímo nabízí. Pro občany města zde vznikne rovněž nová informační tabule, která zde nahradí stávající výlepní plochu.

Původní podoba autobusového nádraží:

původní podoba nádražípůvodní podoba nádraží

 

 

 

 

 

 

Fotografie z průběhu revitalizace:

autobusové nádražíautobusové nádraží
 

 

 

 

 

 

 

autobusové nádražíautobusové nádraží

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace budoucí podoby autobusového nádraží:

autobusové nádraží - projekt

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa