Město Kdyně
MěstoKdyně

Vodovod - Podzámčí

Popis projektu:

Projekt řeší výstavbu přiváděcího (výtlačného) a rozváděcích vodovodních řadů pro zajištění dodávky pitné vody pro město Kdyně - místní část Podzámčí. Cílem projektu bylo zajištění trvalé dodávky pitné vody pro veřejné zásobování pitnou vodou.

Výstavba výtlačného řadu z vodojemu v délce 977,2 m.

Výstavba vodovodního řadu A v délce 592,0 m, vodovodní řad  B v délce 254,5 m, vodovodní řad C v délce 59,9 m.

Termín realizace:

2017 - 2018

Cíl projektu:

Předmětem projektu byla výstavba nové vodohospodářské infrastruktury v Podzámčí (místní část města Kdyně), která zahrnuje výstavbu přiváděcího vodovodního řadu a rozváděcích vodovodních řadů (A, B, C) z dvouvrstvého potrubí PE 100 SDR 11 RC d 63×5,8. Území vodovodního řadu se nachází při severním okraji zastavěného území a dále zasahuje do extravilánu mezi Kdyní a Podzámčím. Rozváděcí vodovodní řady se nacházejí v intravilánu místní části Podzámčí. Zájmové území se vyznačuje výrazným sklonem území, přičemž nejvyšší bod se nachází na hranici intravilánu místní části Podzámčí. Navržený systém zásobení pitnou vodou místní části Podzámčí funkčně navazuje na stávající systém ve Kdyni – navržený přiváděcí vodovodní řad je  napojen na stávající vodojem Kdyně 1x1 350 m3 (512,50/507,50 m n.m.). 

Doplňující informace:

  • Investiční náklady této akce činily cca 4,8 mil. Kč s DPH. 
  • Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fond soudržnosti, OP ŽP. 

 

Podzámčí - vodovod

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa