Město Kdyně
MěstoKdyně

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Kdyně

Město Kdyně je základní územní samosprávný celek České republiky a vzniklo v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (především hlava sedmá (článek 99 -105) Ústavy ČR a § 35 – 66 zákona č. 128/2000 Sb., obcích v platném znění

Náměstí 1
34506 Kdyně
Telefon: 379 413 511
Fax: 379 413 550
E-mail: podatelna@radnice.kdyne.cz
WWW: www.kdyne.cz
ID Datové schránky: myqbdp5
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 1
  34506 Kdyně
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 1
  34506 Kdyně
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: myqbdp5
109450128/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
19-424321/0100 (Komerční banka, a.s.)
00253464
DIČ: CZ00253464

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Městského úřadu Kdyně, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě v úředních hodinách.Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Kdyně vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. V elektronické podobě ke stažení urad/samosprava/vyhlasky-1/, na webové adrese Sbírky právních předpisů ÚC a některých správních celků https://sbirkapp.gov.cz/

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Kdyně poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva_2023_ke zveřejnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,12 kB
Staženo: 30×

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,61 kB
Staženo: 103×

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 345,3 kB
Staženo: 208×

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2020

InfZ 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 671,29 kB
Staženo: 300×

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 661,23 kB
Staženo: 345×

Výroční zpráva o činnosti Města Kdyně v oblasti poskytování informací za rok 2018

výroční zpráva o poskytování informací_Kdyně_2018_SCAN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 669,05 kB
Staženo: 531×

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 115,96 kB
Staženo: 543×

Rok 2024
InfZ_18_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.03 MB; zveřejněno dne 20. 5. 2024
InfZ_17_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 385.93 kB; zveřejněno dne 17. 5. 2024
InfZ_16_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 619.96 kB; zveřejněno dne 17. 5. 2024
InfZ_15_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 355.36 kB; zveřejněno dne 3. 5. 2024 
InfZ_14_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 740.11 kB; zveřejněno dne 29. 4. 2024
InfZ_13_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 365.44 kB; zveřejněno dne 19. 4. 2024
InfZ_12_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 698.29 kB; zveřejněno dne 17. 4. 2024
InfZ_11_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 445.63 kB; zveřejněno dne 17. 4. 2024
InfZ_10_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 440.4 kB; zveřejněno dne 17. 4. 2024
InfZ_9_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.26 MB; zveřejněno dne 8. 4. 2024
InfZ_8_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 489.38 kB; zveřejněno dne 8. 4. 2024
InfZ_7_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 577.01 kB; zveřejněno dne 8. 4. 2024
InfZ_6_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 685.24 kB; zveřejněno dne 27. 3. 2024
InfZ_5_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 351.36 kBzveřejněno dne 13. 3. 2024
InfZ_4_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 281.54 kBzveřejněno dne 28. 2. 2024
InfZ_3_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 531.49 kBzveřejněno dne 11. 1. 2024
InfZ_2_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 171.68 kBzveřejněno dne 10. 1. 2024
InfZ_1_2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.25 MBzveřejněno dne 5. 1. 2024


Rok 2023

InfZ_21_2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 450.66 kB; zveřejněno dne 9. 1. 2024
InfZ_20_2023  Typ: PDF dokument, Velikost: 436.97 kB; zveřejněno dne 27. 12. 2023
InfZ_19_2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 945.63 kB; zveřejněno dne 28. 11. 2023
InfZ_18_2023 (1.56 MB) zveřejněno dne 22. 11. 2023
InfZ_17_2023 (2.05 MB) zveřejněno dne 6. 10. 2023 
InfZ_16_2023 (980.14 kB) zveřejněno dne 7. 9. 2023
InfZ_15_2023 (553 kB) zveřejněno dne 5. 9. 2023
InfZ_14_2023 (695.19 kB) zveřejněno dne 22. 8. 2023
InfZ_13_2023 (678.72 kB) zveřejněno dne 28. 7. 2023
InfZ_12_2023 (299.24 kB) zveřejněno dne 19. 7. 2023
InfZ_11_2023 (1.9 MB) zveřejněno dne 11. 7. 2023
InfZ_10_2023 (2.36 MB) zveřejněno dne 9. 6. 2023
InfZ_9_2023 (593.83 kB) zveřejněno dne 18. 5. 2023
InfZ_8_2023 (2.01 MB) zveřejněno dne 25. 4. 2023
InfZ_7_2023 (1.43 MB) zveřejněno dne 13. 4. 2023
InfZ_6_2023 (1013.66 kB) zveřejněno dne 11. 4. 2023
InfZ_5_2023 (298.25 kB) zveřejněno dne 8. 3. 2023
InfZ_4_2023 (2.96 MB) zveřejněno dne 15. 2. 2023
InfZ_3_2023 (168.51 kB) zveřejněno dne 30. 1. 2023
InfZ_2_2023 (301.7 kB) zveřejněno dne 16. 1. 2023
InfZ_1_2023 (1.32 MB) zveřejněno dne 6. 1. 2023

 

Rok 2022

InfZ_11_2022 (799.78 kB) zveřejněno 5. 10. 2022

InfZ_10_2022 (622.67 kB) zveřejněno 5. 10. 2022

InfZ_9_2022 (369.01 kB) zveřejněno 18. 7. 2022

InfZ_8_2022 (1.22 MB) zveřejněno 11. 4. 2022

InfZ_7_2022 (361.51 kB) zveřejněno 11. 3. 2022

InfZ_6_2022 (662.76 kB) zveřejněno 25. 2. 2022

InfZ_5_2022 (456.77 kB) zveřejněno 22. 2. 2022 a 11. 3. 2022

InfZ_4_2022 (931.92 kB) zveřejněno 3. 2. 2022

InfZ_3_2022 (562.83 kB) zveřejněno 3. 2. 2022

InfZ_2_2022 (2.42 MB) zveřejněno 19. 1. 2022

InfZ_1_2022 (3.24 MB) zveřejněno 18. 1. 2022

 

Rok 2021

InfZ_5_2021 (293.35 kB) zveřejněno 1. 11. 2021

InfZ_4_2021 (763.52 kB) zveřejněno 20. 10. 2021

InfZ_3_2021 (279.62 kB) zveřejněno 30. 3. 2021

InfZ_2_2021 (1.54 MB) zveřejněno 30.3.2021

InfZ_1/2021 zveřejněno 19.1.2021

 
Rok 2020

InfZ_2/2020 zveřejněno 29.7.2020

InfZ_1/2020 zveřejněno 20.2.2020

 

 

 

 

Zásady pro přidělování bytu ve vlastnictví Města Kdyně - aktualizace k 1.1.2021

Směrnice + žádosti o byt.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,71 MB
Staženo: 340×

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Kdyně

směrnice RM Kdyně_1_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,22 MB
Staženo: 1,018×

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

1_2020_Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně_SCAN.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB
Staženo: 408×

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku,
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Úřad

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa