Město Kdyně
MěstoKdyně

STOP kamenolomu ve Smržovicích, z.s.

Název: STOP kamenolomu ve Smržovicích, z.s.
IČO: 17439191
Sídlo: Smržovice 13, 345 06  Kdyně
Předseda výboru: Jarmila Skalická
Místopředsedové výboru: Jan Rett, Pavel Mráz

Kontakt:
fb: STOP kamenolomu ve Smržovicích
e-mail: stop.lom.smrzovice@seznam.cz

Účel a hlavní činnost spolku:

Hlavním účelem a posláním spolku je ochrana kvality života obyvatel Smržovic, Dobříkova, Modlína a Branišova a dalších souvisejících veřejných i soukromých zájmů (zejména přírody a krajiny), v souvislosti s dobývacícm prostorem Smržovice - Zadní kopec a chráněným ložiskovým územím Smržovice.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • praktické činnosti členů ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy
 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí nebo cíle obdobné účelu spolku
 • soustřeďování a poskytování informací
 • účasti při jednáních a zařízeních s volenými i správními orgány
 • osvětové činnosti
 • praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
 • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví
 • přijímání a udělování grantů, podpor, dotací, subvencí a darů na činnosti směřující k naplnění cílů spolku
 • vzájemné podpory členů spolku
 •  

 

 

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa