Obsah

Semináře

Témata jednotlivých seminářů vzešla z veřejných besed konaných v Turistickém informačním centru Kdyně. Semináře se konají vždy 1 x měsíčně. Aktuální přehled témat seminářů včetně popisu výběru témat pro seminářů je uložen v následujících souborech:

 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223

„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“

loga

Seminář 6 - Výstavba společenského zařízení Podzámčí