Město Kdyně
MěstoKdyně

Ošetření veřejné zeleně v obci Hluboká

Ošetření veřejné zeleně v obci Hluboká

Dotační program: účelová individuální dotace 2020
Poskytovatel dotace: Plzeňský kraj
Termín realizace od podání žádosti: únor 2020 – 31. 10. 2020
Poskytnutá částka: 30 000 Kč z celkové částky 54 450 Kč

V rámci vyhlášeného dotačního titulu Plzeňského kraje „Ochrana přírody 2020“ Město Kdyně požádalo v únoru roku 2020 o dotaci na arboristické ošetření významných stromů v obci Hluboká u Kdyně. Vytypované a do projektu zpracované bylo stromořadí lip rostoucích na návsi v obci Hluboká. Toto lipové stromořadí lemuje okraje místního parčíku s drobnými sakrálními památkami jako je pomníček obětem války a kaple. Projekt pro tuto dotaci zpracovala společnost ARBORISTÉ s.r.o., se sídlem Nový Kramolín 59. Plzeňský kraj a jeho orgány rozhodly o poskytnutí účelové individuální dotace, která není součástí výše uvedeného dotačního titulu. Ve zpracovaném projektu byl plánovaný rozpočet 54 450 Kč a Plzeňský kraj poskytl individuální dotaci ve výši 30 000 Kč s tím, že termín realizace musí být do 31. 10. 2020. Proto Město Kdyně oslovilo zpracovatele projektu společnost ARBORISTÉ s.r.o., aby do konce měsíce října uskutečnila plánovanou realizaci.

U každé lípy na návsi byla provedena stabilizace sekundární koruny (SSK). Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je stabilizace koruny. Zásah je řešením nestandardní situace vyplývající ze zanedbání adekvátní péče, jak uvedl Český certifikovaný arborista – konzultant Tomáš Radovan Ridel ze společnosti ARBORISTÉ s.r.o. : „SSK spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů technikou řezu na postranní větev, případně „naslepo“. Důvodem pro realizaci SSK na vybraných stromech v Hluboké je zanedbání péče o původně zamýšlené pravidelně se opakující tvarovací řezy korun. SSK je nezbytné realizovat postupně (tj. v několika etapách) s průběžným monitorováním reakce stromu na předchozí zákroky. Cílem SSK je udržení sekundární koruny ve stabilním stavu“.

Pro vylepšení vláhových poměrů a celkové podpoře vitality ošetřených stromů se dřevní hmota seštěpkovaná použila pro zamulčování okolí kmene. Je třeba, aby stromořadí v blízkosti frekventované komunikace i nadále plnilo svoji protihlukovou a protiprachovou bariéru, a nadále přispívalo ke zkvalitnění životního prostředí místních obyvatel. Návesní prostor bude ještě výsadbou nových stromů doplněn a upraven tak, aby plnil svoji významnou dominantu obce.

Datum vložení: 11. 1. 2022 8:01
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2022 8:17
Autor: Věra Říhová

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa