Obsah

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM

 
Příspěvkové organizace
 
MKS Modrá Hvězda, Náměstí 136, ředitel Václav Polák ,tel. 379 731 434
 
Technické služby města Kdyně, Mlýnská 36, ředitel Pavel Diviš, tel. 379 731 538
 
Masarykova základní škola Kdyně, Komenského 134, ředitel Mgr. Pavel Kopta,
tel. 379 731 201
 
Základní  a mateřská škola Prapořiště, Prapořiště 100, ředitel Mgr. Jan Dobiáš, tel. 379 731 245
 
Základní umělecká škola Kdyně, Klatovská 434, ředitelka Mgr. Milada Nejdlová, tel. 379 731 240
 
Mateřská škola Kdyně, Markova 523, ředitelka Marie Stradějová, tel. 379 731 395
 
Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, ředitelka Hana Kuželíková, tel. 379 731 516
 
Centrum vodní zábavy Kdyně, Dělnická 724, ředitel Jan Zelenka, tel. 371 010 299
 
Ostatní organizace
Vodvody a kanalizace města Kdyně, Mlýnská 36, jednatelka Ing. Hana Pauerová, tel. 379 731 793, 602 489 854, 606 617 354
 
Transteplo Kdyně spol. s r.o., Dělnická 425 , jednatel Václav Nejdl, tel. 379 732 137, 606 152 918
 
Služby města Kdyně, spol. s r.o., Nádražní 314, jednatelka Sylva Heidlerová, tel. 379 413 550, 602 168 171