Obsah

ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM

 
Příspěvkové organizace
 
MKS Modrá Hvězda, Náměstí 136, ředitelka  Bc. Jana Podskalská ,tel. 608 279 635, 777 818 886 
 
Technické služby města Kdyně, Mlýnská 36, ředitel Jan Koutník, tel. 379 731 538
 
Masarykova základní škola Kdyně, Komenského 134, ředitel Mgr. Pavel Kopta, tel. 379 731 201
 
Základní  a mateřská škola Prapořiště, Prapořiště 100, ředitel Mgr. Jan Dobiáš, tel. 379 731 245
 
Základní umělecká škola Kdyně, Klatovská 434, ředitelka Mgr. Milada Nejdlová, tel. 379 731 240
 
Mateřská škola Kdyně, Markova 523, ředitelka Marie Stradějová, tel. 379 731 395
 
Mateřská škola Kdyně, Dělnická 35, ředitelka Hana Kuželíková, tel. 379 731 516
 
Centrum vodní zábavy Kdyně, Dělnická 724, ředitel Jan Zelenka, tel. 371 010 299
 
Ostatní organizace
Vodovody a kanalizace města Kdyně, Mlýnská 36, jednatel Ing. Václav Opat, tel. 379 731 793, 602 489 854, 606 617 354
 
Transteplo Kdyně spol. s r.o., Dělnická 425, jednatel Václav Nejdl, tel. 379 732 137, 606 152 918
Dodavatel tepla od 1.9.2018 - ČEZ Energetické služby, s.r.o. - vedoucí odboru výroby a dodávky tepla - Ing. Jiří Staněk - 724  051 787
 
Služby města Kdyně, spol. s r.o., Nádražní 314, jednatelka Sylva Heidlerová, tel. 379 413 550, 602 168 171