Obsah

Kdyňské listy

Kdyňské listy jsou čtvrtletním periodickým tiskem vydávaným Městem Kdyně. Uzávěrka aktuálního, prvního, čísla listů je v pátek, 17. 7. 2020. Články, fotografie či jakékoliv jiné příspěvky můžete zasílat na e-mail: kramlova@radnice.kdyne.cz. Jakékoliv dotazy k tomuto periodiku můžete rovněž směřovat na tel. 379 413 522. První číslo vyjde v srpnu 2020. 

 

Související dokumenty:
Pravidla pro zveřejňování příspěvků v Kdyňských listech
Pravidla pro zveřejňování inzerce a ceník inzerce