Obsah

Zveřejnění protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Prapořiště

Typ: ostatní
protokolVážení spoluobčané,

zveřejňuji tímto způsobem protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prapořiště, která je stále často veřejně diskutovaným tématem.

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil, proč jsou tyto kontroly hospodaření s veřejnými prostředky prováděny. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zřizovatel, kterým je v tomto případě Město Kdyně, povinen provádět finanční kontrolu hospodaření svých příspěvkových organizací. V roce 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření dvou příspěvkových organizací Města Kdyně, a to MKS Modrá hvězda Kdyně a ZŠ a MŠ Prapořiště. O průběhu každé veřejnosprávní kontroly je vždy zpracován protokol, který v případě zjištěných chyb a nedostatků jednotlivá zjištění specifikuje. Následně je ze strany zřizovatele stanovena lhůta k provedení nápravy zjištěných chyb a nedostatků. Na nápravu těchto chyb v hospodaření organizace se pak zaměřuje následná kontrola, která je v případě dvou výše uvedených organizací plánována na první polovinu tohoto roku.

V žádném případě se ze strany vedení města Kdyně nejedná o cílené ani účelové kontroly. Jak již bylo uvedeno, tyto kontroly vyplývají ze zákona a představitelé města jsou tedy povinni je zajistit. Na poslední schůzi Rady města Kdyně byl schválen Plán kontrolní činnosti, na základě kterého budou kontroly vynakládání veřejných prostředků i nadále pokračovat. Vzhledem k tomu, že ředitelé příspěvkových organizací hospodaří s veřejnými prostředky, tedy s prostředky nás všech, je hlavním předmětem těchto kontrol zjištění, zda jsou finanční prostředky v jednotlivých organizacích vynakládány účelně, hospodárně a efektivně v souladu s hlavní činností dané příspěvkové organizace. V případě ZŠ a MŠ Prapořiště byly v této oblasti zjištěny značné nedostatky, které jsou detailně popsány v přiloženém protokolu.

Posouzení hospodárnosti v tomto případě ponechám jen a jen na Vás...

 

Oskar Hamrus, starosta města


Příloha

Vytvořeno: 17. 2. 2021
Poslední aktualizace: 19. 2. 2021 15:32
Autor: Oskar Hamrus