Obsah

Tuky a oleje do kanalizace NEPATŘÍ!

Typ: ostatní
Tuky a oleje do kanalizace nepatříBlíží se doba nejkrásnějších svátků v roce, a tak se v domácnostech peče a smaží o 106. Nabízí se otázka: „Kam s nepotřebným olejem?“

Zdá se, že nejsnadnějším řešením je jeho vylití do kanalizace. Nikdo si však neuvědomuje, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho postupnému usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. Výsledkem toho je omezení průtočnosti v kanalizačním potrubí, nebo jeho úplné ucpání. Vyčištění takto ucpané přípojky nebo kanalizace není snadná a příjemná práce a stojí nemalé peníze. Přebytečný tuk z domácností můžete sbírat do nádob a odevzdat ve sběrném dvoře ve Kdyni.

S tuky bojujeme také na čistírně odpadních vod. Tuky negativně ovlivňují složení baktérií, které odpadní vodu čistí. Čistírna poté může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny. V příštím roce se proto zaměříme na kontrolu vývařoven, jídelen a restaurací a budeme kontrolovat, zda mají v pořádku odlučovač tuků a zda vypouštějí odpadní vody v souladu s kanalizačním řádem.

Samostatnou kapitolou jsou zbytky jídel. Pokud pravidelně splachujete jídlo, tak podporujete reprodukci a chov potkanů v blízkosti domácností. Hladový potkan se potom může dostat až do vaší toalety prostřednictvím kanalizace. Na kdyňských sídlištích jsou bohužel častá i „pouliční krmítka pro kočky“ a tak se naši potkani mají dobře a vesele se množí. Potkani mají mláďata až 4x do roka, přičemž ve vrhu může být i 15 mláďat! Pokud by se neprováděla plošná deratizace, pak by počet potkanů neustále stoupal. V letošním roce byla provedena plošná deratizace kanalizačních stok dvakrát. Na některá místa musela být návnada umístěna opakovaně. Náklady na plošnou deratizaci kanalizace jsou hrazeny ze stočného a jsou poměrně vysoké. Snažme se proto chovat odpovědně a nepodporujme chov potkanů.

 

                                                                       Ing. Václav Opat, jednatel společnosti Vodovody a kanalizace města Kdyně, spol. s.r.o.


Vytvořeno: 19. 12. 2019
Poslední aktualizace: 19. 12. 2019 08:54
Autor: Oskar Hamrus