Město Kdyně
MěstoKdyně

Modernizace úřadu a úklid budovy radnice

úklid skladových prostor radnice a archivu

Městský úřad Kdyně prochází v posledních dvou letech rozsáhlou modernizací, jak technického vybavení a kancelářského zázemí pro úředníky a další zaměstnance města, tak i na poli využívaných softwarových technologií.

Počátečním krokem byl v roce 2020 „úklid“ a reorganizace stávajících skladových místností, které byly na úřadě za léta minulá postupně zaplňovány věcmi rozličného charakteru. Kromě skladovacích místností v běžně užívaných prostorech radnice – v přízemí a v druhém patře, musel být vyklizen také sklep, kde se kromě směsného komunálního odpadu nacházel také velkoobjemový, stavební, a dokonce i nebezpečný odpad. Ve velké míře zde byl zastoupen elektroodpad v podobě různých vyřazených elektrospotřebičů, malých elektrosoučástek, baterií, apod. Veškerý odpad byl řádně vytříděn a odvezen do sběrného dvora. Jen v rámci úklidu sklepních prostor radnice se jednalo celkem o 4 velkoobjemové kontejnery naplněné výše uvedeným odpadem. Velké poděkování v tomto směru patří zejména všem zaměstnancům radnice, kteří se na letitém úklidu aktivně podíleli zcela nad rámec svých běžných pracovních povinností. 

Jedním z hlavních problémů na radnici byl archiv, který nevyhovoval zákonným požadavkům, a to jak technicky, tak rovněž v „úřednickém“ slova smyslu. Při kontrole Státním oblastním archivem nebyly nalezeny některé dokumenty z předchozích volebních období, některé byly dokonce bez souhlasu Státního oblastního archivu již prokazatelně skartovány. Přestože zaměstnanci Městského úřadu Kdyně udělali vše pro to, aby veškeré nedostatky dali do pořádku, vše už bohužel napravit nešlo, a i přes podané odvolání byla Městu Kdyně nakonec vyměřena pokuta ve výši 50 000 Kč.

Další podstatnou změnou, týkající se hlavně zaměstnanců úřadu, ale návštěvníci úřadu ji jistě zaznamenají hned při vstupu do budovy radnice u vchodových dveří, bylo zavedení systému elektronické docházky zaměstnanců úřadu. V tomto systému se zaznamenává příchod zaměstnanců do zaměstnání či opuštění budovy úřadu, ať už služebně, za účelem návštěvy lékaře či soukromě, apod. Pracovnice podatelny má tedy díky tomuto systému přehled o momentálně přítomných úřednících, ke kterým mj. spojuje telefonické hovory občanů. Před zavedením tohoto elektronického docházkového systému si zaměstnanci docházku zapisovali sami, do sešitu na podatelně úřadu.

Pro lepší orientaci občanů po budově úřadu jsou v současné době připravovány informační cedule, které budou osazeny po chodbách a i u příslušných kanceláří. Doufáme, že i tímto krokem se vyřizování záležitostí stane pro občany snazší a přehlednější.

 

vedení radnice

Datum vložení: 6. 5. 2021 7:57
Datum poslední aktualizace: 10. 8. 2021 9:19
Autor: Věra Říhová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa