Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Podání žádosti o osvobození od platby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

osvobození od poplatku

Vážení spoluobčané,

s účinností od 1. 1. 2022 došlo z důvodu legislativních změn v oblasti místních poplatků ke změně vyhlášky týkající se poplatku za svoz komunálního odpadu.

Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství však vychází z původní vyhlášky a zachována tak zůstala nejen sazba poplatku – tj. 500 Kč/poplatníka, ale také osvobození od poplatku, která platila již v předešlém roce. Kromě zákonných úlev mohou o osvobození požádat rovněž následující poplatníci:

Čl. 7 odst. 3

Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba, která vlastní byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Kdyně (vč. přilehlých obcí), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, pokud jsou všichni vlastníci dané stavby přihlášeni ve městě Kdyně a pokud zároveň není předmětná nemovitost využívána.

 

Čl. 7 odst. 4

Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba, která vlastní stavbu pro rodinnou rekreaci nacházející se na území města Kdyně (vč. přilehlých obcí), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, pokud jsou všichni vlastníci dané stavby přihlášeni ve městě Kdyně. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.

 

POPLATNÍCI, KTEŘÍ BYLI V ROCE 2021 OD POPLATKU OSVOBOZENI Z DŮVODU VLASTNICTVÍ STAVBY PRO RODINNOU REKREACI, ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ V LETOŠNÍM ROCE PODÁVAT NEMUSEJÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD KDYNĚ BUDE VYCHÁZET Z JEJICH ŽÁDOSTÍ Z ROKU 2021. NA VLASTNÍKY BYTŮ NEBO RODINNÝCH DOMŮ SE TOTO BOHUŽEL NEVZTAHUJE A ŽÁDÁME JE O VYPLNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉHO FORMULÁŘE.

 

Žádost o osvobození od poplatku je třeba podat nejpozději do 30. ledna 2022 na formuláři, který naleznete na webových stránkách města Kdyně (viz níže), případně jej můžete vyplnit osobně na účtárně MěÚ Kdyně. Žádost je možné odeslat elektronicky na adresu e-podatelny: podatelna@radnice.kdyne.cz. V případě potřeby se můžete obrátit na paní Blanku Süčovou, na tel. 379 413 530 nebo na e-mailu: sucova@radnice.kdyne.cz.

 

FORMULÁŘ - STAVBA PRO RODINNOU REKREACI

FORMULÁŘ - BYT ČI RODINNÝ DŮM

Datum vložení: 4. 1. 2022 8:57
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2022 9:14
Autor: Věra Říhová