Obsah

Kdyně

znakměsto kulturních a historických zajímavostí

 

Město s půvabným okolím leží pří česko – bavorské hranici na důležité komunikaci spojující města Domažlice a Klatovy. Od pradávna procházela Kdyní stará obchodní stezka z Bavor vedená všerubských průsmykem. Na její ochranu byly vystavěny okolní hrady, jejichž zříceniny jsou dnes častým a oblíbeným turistickým cílem.

O Kdyni, založené nejpozději ve 13. století, se písemné prameny zmiňují
od roku 1369.

V roce 1508 je Kdyně poprvé nazývána městem.

V průběhu 16. století dochází k založení tzv. Nové Kdyně s velkým tržištěm – dnešním náměstím.

V roce 1696 byla ve Kdyni založena nejstarší textilní manufaktura v Čechách, která předurčila pozdější rozvoj lokality a jejíž založení je neodmyslitelně spjato se jménem Wolfa Maxmiliána Lamingena z Albenreuthu, který byl na Chodsku nechvalně proslulý jako Lomikar.

Městu byla v minulosti udělena celá řada privilegií, nejvýraznějším privilegiem bylo však bezpochyby právo na obilní a dobytčí trhy, které městu udělila Marie Terezie, neboť to byly právě Kdyňské dobytčí trhy, které daly městu dávný věhlas a ekonomickou prosperitu.

Město Kdyně je v současnosti vyhledávaným centrem pro letní dovolenou s bohatou historickou minulostí a s kvalitním zázemím právě pro trávení volného času.

pohled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společně po jakubské cestě

 

Kdyně-Beratzhausen

 

Setkání na Tanaberku