Obsah

Služby

Sociální službysociální služby

     Základní pojmy v oblasti sociálních služeb:

  • Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
     
  • Uživatelem sociálních služeb je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci.
     
  • Zadavatelem sociálních služeb je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
     
  • Poskytovatelem sociálních služeb je subjekt (osoba) poskytující sociální služby při splnění podmínek stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytování sociálních služeb a související opatření jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon stanovuje spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžného života. V zákoně jsou také vymezena práva a povinnosti obcí, krajů, státu a poskytovatelů sociálních služeb.

Podle této právní úpravy má každá osoba nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Zákon určuje, že pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilovat jejich sociální začleňování. Rozsah a forma pomoci podpory poskyt­nuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.


Poradenství, pomoc či konzultace v oblasti sociálních služeb ve Kdyni zajišťuje sociální pracovnice MěÚ Kdyně, která rovněž vykonává funkci veřejného opatrovníka. 

Kontakt:
Lenka Stauberová, DiS.

adresa:      Náměstí 1, 345 06 Kdyně
tel.             379 413 525
e-mail:       stauberova@radnice.kdyne.cz

 

Provozní doba poradenských služeb pro veřejnost:

PO 8:00 - 15:30 hod. 
ÚT ZAVŘENO
ST 8:00 - 15.30 hod. 
ČT ZAVŘENO
7.00 - 13:30 hod 
polední pauza - 11:30 - 12:30 hod. 

 

    Informativní materiály pro oblast sociálních služeb:

 

    Důležité odkazy a další užitečné webové stránky pro oblast sociálních služeb: