Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Toaleta není odpadkový koš!

ucpávka kanalizace

Vodovody a kanalizace města Kdyně a také Město Kdyně čelí vzrůstajícím provozním problémům a dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného výskytu výrobků pro osobní péči ve veřejné kanalizaci.

Jedná se zejména o vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, hygienické vložky, dětské či odličovací ubrousky, použité kondomy, atd. Je třeba si uvědomit, že splachování čehokoliv, kromě lidského odpadu, může nejen zanášet vaše trubky, ale také zaplavit váš byt. Toto nezodpovědné jednání vede k vyšším sazbám za vodu, reprodukci a chovu potkanů a především k znečištění životního prostředí. V poslední době také enormně narůstá množství tuků v odpadních vodách. Čistění kanalizace je velice nákladná činnost, protože hodina práce čistícího vozu stojí cca 3000,- Kč. Zpravidla je potřeba několikadenní zásah a tak nejsou výjimkou faktury přesahující hodnotu 100.000,- Kč!

 

Zde je seznam položek, které byste neměli spláchnout na vašem WC:

  • Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a plenky

Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů. Z tohoto důvodu nedochází k jejich úplnému rozpadu, nebo k němu dochází až po delším čase. Výrobci často na obalu deklarují, že můžete vhodit max. 3 ks apod., ale není tomu tak. Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat ve stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších čidel měřící techniky z činnosti.

  • Jídlo a kuchyňský odpad

Potraviny mohou nejen ucpat kanalizaci, ale také podporují reprodukci a chov potkanů v blízkosti domácností. Pokud pravidelně splachujete jídlo, hladový potkan se může dostat do vaší toalety prostřednictvím kanalizace.

Navíc usazování zbytků potravin v kanalizačním potrubí může ucpat potrubí. Usazené zbytky pak začnou hnít a v důsledku toho se přemění na páchnoucí, výbušný plyn, který může proniknout do vaší domácnosti.

  • Tuky a oleje

Kuchyňský olej a tuky také nemají v kanálech co dělat. V odpadních trubkách spláchnuté oleje ztuhnou a ucpou kanalizaci. Výsledky jsou potom bohužel jasné. V poslední době se ve Kdyni jedná opravdu o velký nárůst ve vypouštění tuků do kanalizace, ačkoliv použitý olej ze smažení je možné odevzdat ve sběrném dvoře.

  • Léky, chemikálie a ropné produkty

Toaleta není nástroj pro likvidaci léků. Nepoužité léky neházejte ani do koše, ale raději je odevzdejte do lékárny nebo do nemocnice. Nechte likvidaci odborníkům.

Rozpouštědla, barviva, lepidla, motorové oleje, benzín nebo jiné chemikálie nepatří ani do kanalizace, ani do košů. Mohou spustit nechtěnou chemickou reakci a vytvářet nebezpečné plyny, které mohou dále poškodit kanalizaci a narušit samotný biochemický proces úpravy vody.

Městské čistírny odpadních vod jsou založeny na mechanicko-biologických procesech, tj. používají různé mikroorganismy k odstranění znečišťujících látek z odpadních vod.

Tyto mikroorganismy jsou vysoce citlivé na výše uvedené chemické látky. Při kontaktu s chemikáliemi ztrácejí mikroorganismy svou čisticí schopnost a postupně zemřou. Pokud se čistírny odpadních vod podrobí takovému znehodnocení, špatně zpracované odpadní vody a chemikálie se uvolňují přímo do životního prostředí.Pokud vám záleží na ochraně naší planety a všech jejích živých tvorů, prosím, nesplachujte léky a chemikálie do záchodu.

  • Přepady ze septiků, odpady z jímek (žump)

V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod. Pokud tak někdo vypouští, je povinen zjednat nápravu a připojit se do kanalizace „napřímo“. Odpady ze žump nesmí v žádném případě přijít do kanalizace.

  • Nerozpustné materiály (textil, plasty, cigarety, dřevo, železo, atd.)

I tyto materiály nacházíme v naší kanalizaci. I když je logické, že tam nemají co dělat, tak se s nimi setkáváme poměrně často. Bohužel mezi těmito odpady nechybí ani injekční jehly, diabetická pera a žiletky.

Čištění kanalizace a odstraňování následků také vede ke zvýšení ceny za stočné. Když už se nestaráte o své životní prostředí (věříme, že staráte), přinejmenším pečujte aspoň o vaše peníze. Hodina práce čistícího vozu stojí cca

Je třeba mít rovněž na paměti, že pokud vypouštíte do kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod, nebo vypouštíte do kanalizace odpadní vody přes septik nebo přes čistírnu odpadních vod, tak vám hrozí pokuta do 10 tis. Kč [viz § 32 odst. 5 písm. I) a j) a § 33 odst. 7 písm. I) a j) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.].

Datum vložení: 27. 5. 2022 13:51
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 13:57
Autor: Ivana Kramlová