Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - O Kdyňsku na ČRo Plzeň - 3.10. 2018

O Kdyňsku na Českém rozhlase Plzeň, 3. 10., 8.20 hod

Letošní osmičkový rok významných historických událostí, které předurčily naši současnost, si stejně jako v jiných místech naší vlasti připomínají i ve Kdyni. Na jednotlivé jubilejní roky v uplynulých sto letech a jejich zlomové okamžiky upozornily obce na Kdyňsku při nejrůznějších akcích, řada jich je připravena na vlastní oslavy 100. výročí vniku Československa 28. října. Pokračuje naše spolupracovnice Sylva Heidlerová.

Patrně nejnáročnější tematickou akcí v samotné Kdyni je výstava Deset desetiletí na Kdyňsku. Jejími autory jsou Milena a Vlastimil Hálkovi. S přípravou začali pracovníci Muzea příhraničí zhruba před rokem. Do badatelské činnosti se výrazně zapojila i veřejnost. Prostřednictvím Zpravodaje Kdyňsko byli osloveni i žáci základních škol. Nejúspěšnější se stala 9. třída Masarykovy základní školy ve Kdyni, která vyhrála zájezd do ZOO v Plzni.

Významným zdrojem historických informací bývaly kroniky. Využívali jich zpracovatelé výstavy, nebo hledali především na internetu?

Samozřejmě, že další cenné informace o pozapomenutých osobnostech Kdyně se podařilo získat i v Muzeu Chodska v Domažlicích a v Okresním archivu v Klatovech. Kolekci fotografií doplnil svým albem živnostníků Jan Horn, jehož otec byl v polovině minulého století kdyňským fotografem. Velmi záslužnou práci odvedl městský kronikář ing. Karel Fiala, který sestavil kaleidoskop kdyňských událostí v širších historických souvislostech. Ale významně pomáhal i internet.

Kde si mohou výsledek několikaměsíční práce zájemci prohlédnout?

V Muzeu příhraničí, a to až do konce listopadu. Výstava i publikace zachycují události Kdyně v uplynulých sto letech, ale zdaleka nevypovídají vše o lidech, kteří tuto historii tvořili. Proto autoři rádi přivítají každou připomínku a zejména fotodokumentaci, která by ilustrovala společenský život města a osudy těch, jež se o jeho rozvoj v uplynulých desetiletích zasloužili.

Výstava skončí s listopadem. Zůstane někde jiná možnost, jak si připomenout historii i poté?

Město zvažuje vyrobit z výstavy cenově dostupnou tiskovinu. Třetím a trvalým obrazovým dokumentem je ale krátký film, který je zaměřen především na rozvoj města v uplynulém čtvrtstoletí, a zájemci o historii si jej mohou stáhnout z webových stránek města.

Datum vložení: 3. 10. 2018 7:04
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2021 9:36
Autor: Ivana Kramlová