Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Informace o úpravách jízdních řádů

Informace o úpravách jízdních řádů

Od 9. června 2019 dochází v oblasti okolo Domažlic a Kdyně k následujícím úpravám jízdních řádů.

MĚSTO KDYNĚ INFORUJE O ÚPRAVÁCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ:

 

Od 9. června 2019 dochází v oblasti okolo Domažlic a Kdyně k následujícím úpravám jízdních řádů:

  • Spoj 400071/31 bude odjíždět ve 13:50 z důvodu prokladu s ostatními spoji v úseku Domažlice – Kdyně.
  • Na lince 400071 budou zavedeny nové spoje ve 14:03 ze Kdyně do Domažlic a v 14:35 z Domažlic do Kdyně.
  • Zahořany bude obsluhovat nový spoj 400071/48 s odjezdem ve 14:33 ze Kdyně
  • Spoj 400080/21 pojede každý pracovní den v úseku Domažlice – Oprechtice
  • Na lince 400080 budou zavedeny nové spoje ve 12:40 z Hradiště u Domažlic do Domažlic a v 14:10 z Oprechtic do Domažlic. Zároveň bude zrušen obrat po 14. hodině Zahořany-Hradiště u Domažlic a zpět z důvodu celoroční nulové frekvence v tomto úseku. Spojení pro případné náhodné cestující bude i nadále zajištěno s přestupem v Zahořanech (ze spoje 400071/48 na spoj 400080/17).
  • Na lince 400040 jsou zrušeny spoje 400040/5 a 10 z důvodu téměř nulové či nulové frekvence a souběhu se spojem 400360/25
  • Spoj 400041/7 bude odjíždět z turnusových důvodů v 15:00, dle dat z prodeje jízdenek navíc řidiči v tento čas odjíždějí i v současnosti z důvodu zajištění odjezdu žáků ze škol.
  • Spoj 400360/25 bude odjíždět z Domažlic ve 13:35 a pojede z Domažlic přes Kout na Šumavě a Kdyni přímo do Klatov. Jedná se o požadavek cestujících, kteří v současné době hradí vysoké jízdné při jízdě přes Oprechtice.

 

Celkově tedy bude posíleno spojení zejména v úseku Domažlice – Kdyně a zpět o několik nových spojů mezi třináctou a patnáctou hodinou. Některé úpravy vzešly na základě reakcí při konání několikatýdenní výluky v květnu 2019, úpravy jsou v souladu s jízdními řády z veřejné zakázky na autobusové dopravce, které byly obcím zasílány k připomínkování v první polovině roku 2018.

 

Ve Kdyni dne 7. 6. 2019

 

 

Zpracováno na základě informace Jana Šmolíka, dopravního technologa POVED, s.r.o.

Datum vložení: 7. 6. 2019 13:28
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2021 9:36
Autor: Ivana Kramlová