Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Informace k platbě místních poplatků v roce 2022

platba místních poplatků

Na území města Kdyně jsou na základě platných obecně závazných vyhlášek Zastupitelstva města Kdyně zavedeny následující místní poplatky:

 • místní poplatek z pobytu,
 • místní poplatek ze vstupného,
 • místní poplatek za zábor veřejného prostranství,
 • místní poplatek ze psů,
 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Všechny obecně závazné vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města Kdyně: mestsky-urad/samosprava/vyhlasky/ nebo jsou k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě Kdyně v jeho provozní době.

Všechny místní poplatky mohou občané hradit převodem na bankovní účet
(č.ú.: 19-424321/0100) nebo v hotovosti či na kartou na pokladně MěÚ Kdyně.

 

Provozní doba pokladny MěÚ Kdyně:

PO      8:00 – 11:30             12:30 – 16:30 hod.

ÚT      7:00 – 11:30             12:30 – 14:30 hod.

ST      8:00 – 11:30             12:30 – 16:30 hod.

ČT      7:00 – 11:30             12:30 – 14:30 hod.

      7:00 – 11:30             12:30 – 13:00 hod.

 

V případě jakýchkoliv nejasností k platbě místních poplatků je možné se obrátit na úředníky Finančního odboru Městského úřadu Kdyně.

Kontakt: Blanka Süčová, tel.: 379 413 530. e-mail: sucova@radnice.kdyne.cz
 

 

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ


Místní poplatek ze psů – Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 7/2020
o místním poplatku ze psů

poplatník

Držitel psa

 

za prvního psa

za každého druhého a dalšího psa

sazba poplatku

Za psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v přilehlých částech města – k.ú. Hluboká, Prapořiště, Starec, Podzámčí, Branišov, Dobříkov, Smržovice, Vítovky

200 Kč

300 Kč

Za psa chovaného v rodinném domku nebo na zahradě v k.ú. Kdyně

300 Kč

450 Kč

Za psa chovaného ostatními držiteli, tj. v k.ú. Kdyně mimo rodinné domy – tj. pes chovaný v panelovém domě, v bytové jednotce

500 Kč

750 Kč

Za psa jehož držitel je osoba starší
65 let

150 Kč

200 Kč

osvobození a úlevy

Viz čl. 6 OZV města Kdyně č. 7/2020 o místním poplatku ze psů (např. nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP či ZTP/P, osoby provádějící výcvik vodících psů, apod.)

splatnost poplatku

do 30. 6. příslušného kalendářního roku

platební údaje

Poplatek je možné hradit bankovním převodem na účet (č.ú.: 19-424321/0100) nebo v hotovosti (či kartou) na pokladně MěÚ Kdyně. Identifikátor Vaší platby, tj. variabilní symbol, zůstává totožný jako v loňském roce. V případě, že jej neznáte, variabilní symbol k Vaší platbě Vám bude sdělen telefonicky na čísle 379 413 530. 

 


Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Obecně závazná vyhláška města Kdyně č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

poplatník

 1. fyzická osoba přihlášená v obci
 1. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

sazba poplatku

 500 Kč

osvobození a úlevy

Viz čl. 7 OZV města Kdyně č. 3/2021 o místním poplatku obecní systém odpadového hospodářství. Jedná se mj. o vlastníky rekreačních či neobydlených objektů na katastrálním území města Kdyně, kteří jsou zároveň hlášeni k trvalému pobytu na území města Kdyně.

Upozornění:

Údaj rozhodný pro všechna osvobození nebo úlevy dle této vyhlášky je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

splatnost poplatku

do 30. 6. příslušného kalendářního roku

platební údaje

Poplatek je možné hradit bankovním převodem na účet (č.ú.: 19-424321/0100) nebo v hotovosti (či kartou) na pokladně MěÚ Kdyně. Identifikátor Vaší platby, tj. variabilní symbol, zůstává totožný jako v loňském roce. V případě, že jej neznáte, variabilní symbol k Vaší platbě Vám bude sdělen telefonicky na čísle 379 413 530. 

 

 

Eva Veseláková, DiS., v.r.,

vedoucí Finančního odboru MěÚ Kdyně


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY

Veškeré informace o činnosti Města Kdyně a Městského úřadu Kdyně naleznete na webových stránkách města: www.kdyne.cz


K informování občanů jsou využívány rovněž Facebookové stránky:
Město Kdyně

V chytrých mobilních telefonech či tabletech na platformách Android
i iOS můžete využívat informační aplikaci „V OBRAZE“. 

Na webových stránkách města Kdyně naleznete rovněž veškeré důležité formuláře
a tiskopisy ke stažení
(sekce Městský úřad – Dokumenty ke stažení).


Na webových stránkách města Kdyně naleznete rovněž směrnice Rady města Kdyně pro následující oblasti:

 • přidělování bytů ve vlastnictví města Kdyně;
 • poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně.

 

Přidělování bytů ve vlastnictví města Kdyně vyřizuje a žádosti přijímá Správní odbor MěÚ Kdyně, Martina Vaníčková, tel. 379 413 516, e-mail: vanickova@radnice.kdyne.cz. Veškeré formuláře k podání žádosti o přidělení bytu jsou dostupné na webových stránkách města Kdyně.


Poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně vyřizuje a žádosti přijímá Finanční odbor MěÚ Kdyně, Eva Veseláková, DiS., tel. 379 413 517, e-mail: veselakova@radnice.kdyne.cz. Veškeré formuláře k podání žádosti o poskytnutí dotace jsou dostupné na webových stránkách města Kdyně.

 

Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města Kdyně jsou přijímány ve 2 kolech:

 1. kolo:         od 1. ledna do 31. března daného kalendářního roku
 2. kolo:         od 1. června do 15. srpna daného kalendářního roku

Kontakt: Město Kdyně

Městský úřad Kdyně, se sídlem Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČO: 00253464

tel.: 379 413 511, e-mail (e-podatelna): podatelna@radnice.kdyne.cz,
datová schránka: myqbdp5

Přílohy

2022_místní poplatky_stručná verze.pdf

2022_místní poplatky_stručná verze.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,14 kB
Datum vložení: 6. 1. 2022 8:28
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2022 8:34
Autor: Věra Říhová