Kdyně - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Česko - německá občanská iniciativa proti mezinárodní nákladní dopravě

STOP TRANZIT

Nákladní kamionová doprava je pro obce ležící na komunikacích I. třídy již dlouhou dobu strašákem.

Tento strašák navíc v poslední době začíná působit ještě mnohem děsivěji, a to zejména kvůli plánovanému zavedení mýta na vybraných komunikacích I. třídy, které by mělo nastat k 1. 1. 2020. Mýto samo o sobě není problémem, problémem je skutečnost, že se nejedná o jeho plošné zavedení, což způsobí, že nezpoplatněné úseky komunikací I. třídy budou nadužívané v důsledku objíždění těch zpoplatněných, které budou pro dopravce představovat vysoké provozní náklady. Předložený návrh počítá na území Plzeňského kraje se zpoplatněním komunikací I/26 na trase Plzeň – Folmava a I/20 na trase Plzeň – České Budějovice. Toto opatření způsobí značný přesun tranzitní kamionové dopravy právě na nezpoplatněné úseky na komunikaci I/27 a I/22 na trase Plzeň – Přeštice – Klatovy – Kdyně – Domažlice, které jsou již nyní kamionovou dopravou zatíženy na hranici únosnosti. Veškeré možné prostředky na obranu proti účinnosti tohoto rozhodnutí již byly obcemi a městy uplatněny nejen na krajské, ale i na státní úrovni, dosud zcela marně. Nyní proto obce a města přistupují k obraně svého území před nárůstem nákladní dopravy a k zachování bezpečnosti v dopravě po svém. Připojte se proto s námi k česko-německé občanské iniciativě proti mezinárodní nákladní dopravě. Nárůst nákladní dopravy ve městech nám nesmí být lhostejný, neboť k němu dochází vždy na úkor našeho klidu, ale hlavně na úkor bezpečí nás a našich dětí. Vedení města Kdyně proto žádá občany o účast na setkání v Kulturním domě ve Všerubech, které se uskuteční v pondělí, 22. července 2019 od 19:00 hod. Přijďte spolu s námi říct jasné NE narůstající nákladní dopravě nejen ve Kdyni a v jejích spádových obcích.

Datum vložení: 17. 7. 2019 14:28
Datum poslední aktualizace: 23. 11. 2021 9:36
Autor: Ivana Kramlová