Obsah

Hlášení městského rozhlasu


Město Kdyně informuje, že podpisová akce Česko-německé občanské iniciativy proti mezinárodní nákladní dopravě i nadále trvá. Nesouhlas se zavedením mýta na vybraných silnicích 1. třídy můžete svým podpisem petice vyjádřit přímo na podatelně MěÚ Kdyně nebo v Městské knihovně Kdyně.


Český zahrádkářský svaz Kdyně pořádá ve čtvrtek 22. srpna 2019 zájezd na hrad Zvíkov a do Čimelic na prodejní výstavu květin, zahradních potřeb a doplňků. Přihlášky jsou přijímány do 12. srpna 2019 v prodejně zahrádkáře ve Kdyni v Dělnické ulici.


Z důvodu přetrvávajícího sucha vyhlašují Vodovody a kanalizace města Kdyně v obcích Dobříkov a Prapořiště zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí aut pitnou vodou z obecního vodovodu. Vodu z veřejného vodovodu lze používat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.