Obsah

Vážení spoluobčané,

Webové stránky městského úřadu musí splňovat povinnosti uvedené v řadě zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá městům a obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má městský úřad povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která občanům pomáhá snadněji a efektivněji komunikovat s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás, občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění ve městě nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat důležité a potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a příjemnější a pestřejší život ve městě.                                                                                                                          Oskar Hamrus
                                                                                                                              starosta