Obsah

Obecně závazné vyhlášky města Kdyně

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městěm Kdyně ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kdyně a část školského obvodu základní školy zřízené městěm Kdyně ... zde ke stažení

 

 

 

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 
  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu ... zde ke stažení

 

 • Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška Města Kdyně č. 1/ 2008, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na územní Města Kdyně včetně systému nakládání se stavebním odpadem1 a systém úhrad za komunální odpad ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška Města Kdyně č. 2/2004, kterou se zrušuje Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny ze dne 28.12. 1993 ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška Města Kdyně č. 1/2004, o doplnění závazných částí územního plánu a rozšíření řešeného území sídelního útvaru města Kdyně ... zde ke stažení

 

 

 • Vyhláška č. 1/1999 o vymezení místních komunikací ke stání silničních motorových vozidel ... zde ke stažení

 

 • Obecně závazná vyhláška Města Kdyně č. 2/98 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ...zde ke stažení