Obsah

Výbory a komise

Výbory jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce  je vždy povinno zřídt finanční a kontrolní výbor. V případě, že v obci žije více než 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti (vychází se z údajů posledního sčítání lidu), je povinným orgánem zastupitelstva rovněž výbor pro národnstní menšiny. Ve městě Kdyně zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor. 

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA KDYNĚ
předseda: Jan Janda
členové: Ing. Jiří Žáček
  Antonín Váchal
  Ing. Miroslav Výškrabka
  Pavel Dominik

 

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA KDYNĚ
předseda: Ing. Vladislav Vilímec
členové: Ing. Ota Královec
  Ing. Jaroslav Pavlica
  Ing. Milan Vašíček
  Pavel Mráz

 

Komise jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) iniciativními a poradními orgány rady obce. Rada města Kdyně zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:

KOMISE STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
předseda: Ing. arch. Ivan Šach
členové: Radek Zelenka
  Ing. Jan Kadlec
  Petr Moule
  Antonín Váchal
  Jan Weber
  Ing. Jiří Kvítek
  Soňa Spěváková

 

KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURNÍ A TĚLOVÝCHOVNÁ
předseda: Bc. Jana Podkalská
členové: Mgr. et. Bc. Pavel Kopta
  Mgr. Milada Nejdlová
  Božena Dohnalová
  Radek Čejka
  Mgr. Stanislav Götz
  Ludmila Brychová
  Václav Váchal

 

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
předseda: MUDr. Otakar Zavadil
členové: Lenka Stauberová, DiS. 
  MUDr. Marie Mrázová
  Jaroslava Ducháčková
  PharmDr. Zbyněk Altmann
  MUDr. Marcela Podolcová
  Bc. Lucie Routová

 

KOMISE PRO SPRÁVU PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ OBCE
předseda: Oskar Hamrus, starosta
členové: Ladislav Mráz
  Petr Drahoňovský
  Helena Perlovská
  Vojtěch Dvořák
  Josef Mráz
  Pavel Mráz
  Lenka Škrabálková, DiS. 

 

REDAKČNÍ RADA KDYŇSKÝCH LISTŮ
předseda: Ing. Ivana Kramlová
členové: Ing. Štěpánka Mrázová
  Bc. Jana Podskalská
  Ludmila Brychová
  Antonín Váchal
  Anna Stulíková