Obsah

Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí - r. 2020


Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - r. 2020


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - r. 2020:


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - r. 2019:


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - r. 2018:

Níže uvedené smlouvy jsou zveřejněny dodatečně v rámci schválených nápravných opatřeních přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Kdyně ze dne 20.12. 2018 v souvislosti se zjištěnými chybami a nedostatky uvedenými v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok 2018.