Obsah

Rozpočty a hospodaření


Schválený rozpočet města Kdyně na rok 2021:


Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2021:


Schválený Závěrečný účet Města Kdyně za rok 2019:

Zveřejněno dne 1. 7. 2020 v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o schválení závěrečného účtu bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kdyně. 


Návrh Závěrečného účtu Města Kdyně za rok 2019:


Schválené rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města pro rok 2020 naleznete ve zvláštní sekci webových stránek věnované hospodaření příspěvkových organizací - ZDE


Rozpočet města Kdyně pro rok 2020:


Schválené rozpočty PO zřízených Městem Kdyně vč. střednědobých výhledů rozpočtů pro období 2019 - 2021:

 


Schválený Závěrečný účet Města Kdyně za rok 2018:

Zveřejněno dne 25. 6. 2019 v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení o schválení závěrečného účtu bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kdyně. 


Návrh Závěrečného účtu Města Kdyně za rok 2018:


Návrhy rozpočtů PO zřízených Městem Kdyně vč. střednědobých výhledů rozpočtů pro období 2019 - 2021:


Rozpočet města Kdyně pro rok 2019:


Schválená rozpočtová opatření - rok 2019:


Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období 2019 - 2021:


Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021:

 


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - r. 2018:

Níže uvedené smlouvy jsou zveřejněny dodatečně v rámci schválených nápravných opatřeních přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Kdyně ze dne 20.12. 2018 v souvislosti se zjištěnými chybami a nedostatky uvedenými v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok 2018. 

 

 

 


 

 

 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Kdyně na rok 2018   

 

Formulář žádosti o dotaci (finanční výpomoc) z rozpočtu města Kdyně, který je nutné vyplnit při podání žádosti v souvislosti s novelou rozpočtových pravidel územních celků v platném znění - ke stažení zde.