Obsah

Rozpočty

 

Návrh závěrečného účtu města Kdyně za rok 2018:

 

Návrhy rozpočtů PO zřízených Městem Kdyně vč. střednědobých výhledů rozpočtů pro období 2019 - 2021:

 

Rozpočet města Kdyně pro rok 2019:

 

Schválená rozpočtová opatření - rok 2019:

 

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období 2019 - 2021:

 

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021:

 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - r. 2018:

Níže uvedené smlouvy jsou zveřejněny dodatečně v rámci schválených nápravných opatřeních přijatých na 2. zasedání Zastupitelstva města Kdyně ze dne 20.12. 2018 v souvislosti se zjištěnými chybami a nedostatky uvedenými v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kdyně za rok 2018. 

 

 

 


 

 

 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Kdyně na rok 2018   

 

Formulář žádosti o dotaci (finanční výpomoc) z rozpočtu města Kdyně, který je nutné vyplnit při podání žádosti v souvislosti s novelou rozpočtových pravidel územních celků v platném znění - ke stažení zde.