Obsah

       Rada města Kdyně

Oskar Hamrus starosta
Ing. Věra Říhová místostarostka
Tomáš Veselý člen rady
Jan Janda člen rady
Ing. Ota Královec člen rady