Obsah

Správní odbor -  Matrika - formuláře ke stažení

Žádost o vydání martičního dokladu - formát .pdf

Žádost o vydání martičního dokladu - formát .doc

Dotazník k uzavření manželství - formát .pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu - formát .pdf

Žádost o uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu - formát .doc

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve - formát .pdf

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem cirkve - formát .doc

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občana ČR v cizině - formát .pdf

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství občana ČR v cizině - formát .doc

Žádost o povolení změny společného příjmení - formát .pdf

Žádost o povolení změny společného příjmení - formát .doc

Prohlášení o volbě druhého jména - zletilý - formát .pdf

Prohlášení o volbě druhého jména - zletilý - formát .doc

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilý - formát.pdf

Prohlášení o volbě druhého jména - nezletilý - formát .doc

Žádost o povolení změny jména, příjmení - formát .pdf

Žádost o povolení změny jména, příjmení - formát .doc

Žádost o povolení změny jména, příjmení - nezletilý - formát .pdf

Žádost o povolení změny jména, příjmení - nezletilý - formát .doc

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice - formát .pdf

Žádost o zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice - formát .doc

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu - formát .pdf

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu - formát .doc

Prohlášení o národnostní menšině - formát .pdf 

Prohlášení o národnostní menšině - formát .doc

 

Kontaktní osoba MěÚ Kdyně - správní odbor

Maidlová Blanka matrika, ověřování, hrobová místa 379 413 524 maidlova@radnice.kdyne.cz