Obsah

Indiana Jonese na dětském táboře v Plichticích

Kdo by neznal příběhy proslulého dobrodruha Indiana Jonese, který se vydává po stopách záhad a tajemství? Ale kdo může říci, že s Indym některé takové dobrodružství osobně prožil? Účastníci letního pionýrského tábora v Plichticích měli to štěstí a po stopách mnoha dobrodružství se vydali právě s tím nejpovolanějším a neproslulejším záhadologem, kterého kdy lidstvo poznalo - se sa-motným Indiana Jonesem. Indy si totiž prostřednictvím několika indicií vyžádal pomoc plichtických táborníků. Celých čtrnáct dní tak mladí průzkumníci strávili honbou za plichtickým pokladem. Bě-hem svého putování poznali táborníci celou řadu zajímavých osob, zapomenutých končin i lid-stvem dosud nepoznané kmeny domorodců žijící hluboko v lesích Plichtického kontinentu. Byli to právě domorodci, kteří Indiana Jonese na cestě za pokladem pronásledovali a ztěžovali mu tak celou výpravu. Jak už tomu ale v pohádkách i na letních táborech bývá - dobro naštěstí opět zvítě-zilo nad zlem a Indiana Jones díky pomoci plichtických táborníků vyvázl ze zajetí a uhájil tak svoji dosud neposkvrněnou pověst. Plichtičtí táborníci totiž v závěrečném boji s domorodci získali nejen Indyho svobodu a důležité artefakty, ale hlavně také moc nad svojí táborovou základnou, která se tak opět stala místem klidu, legrace, přátelství a míru.

 

Letní pionýrský tábor v Plichticích, který pořádá PS Safír Kdyně, má stabilní základnu svých věrných táborníků, jejichž počet se každoročně pohybuje kolem 85 dětí. S mnohými dětmi oddíloví vedoucí pracují během celého roku díky tzv. klubové činnosti, která je mezi dětmi i rodiči velmi oblíbenou a vyhledávanou celoroční aktivitou, díky které se děti mezi sebou dobře znají a tábor si tak ”mezi svými” lépe užijí. Příprava letního tábora je však “během na dlouhou trať” a vyžaduje celé dny, týdny i měsíce náročné práce a příprav, které však dětem i táborovým pracovníkům na-konec přinesou spoustu krásných a nezapomenutelných okamžiků, na které se vzpomíná nejméně do začátku dalšího tábora.

ttt