Město Kdyně
MěstoKdyně

Pokračování článku "Modrá hvězda zase (trochu) svítí" ze srpnového vydání Kdyňských listů

instalace závěsů do velkého sálu Sokolovny Kdyně

V první části článku, zveřejněném v srpnovém vydání Kdyňských listů, jsem čtenáře informovala o činnosti a náplni kulturního střediska, na tomto místě bych ráda vyjasnila některé nepravdy, které záměrně šíří lidé pod rouškou anonymity a hrdinného internetového útočení.

MKS dosud nereagovalo na řadu lživých informací. Vyjadřuji se k tomu z respektu ke slušným lidem, kteří ač se dočtou „šokující pravdy“, zavolají a slušně se zeptají a ověřují si informace. To je základní pravidlo při setkání s fake news (tzv. lživými záměrně šířenými zprávami) a trolly (tedy lidmi, kteří za nějakým účelem šíří hysterii, lži, často osobně napadají druhé, zacházejí až do krajních extrémů). V hledáčku těchto lidí se ocitlo i kulturní středisko. Zde považuji za nutné sdělit, že MKS se nikdy před tím nevyjadřovalo k vedení minulému či současnému. Kulturní středisko je městskou příspěvkovou organizací a spolupracuje tak s kterýmkoliv vedením. Protože zmíněný web si vzal za cíl zdiskreditovat práci všech, kteří nevystupují proti novému starostovi a místostarostce a používá tedy kulturu jako politický nástroj,  jsem se v zájmu organizace ,své práce a práce mých kolegů rozhodla informace, které se na tomto webu objevily, uvést na pravou míru.

  • Lživý web uvedl, že náklady na kulturu v minulém roce byly kolem 15 miliónů Korun. To těžko mohly být, pokud náš rozpočet činí přibližně 6 miliónů Korun a z toho jsme milion a něco ušetřili. Nevěřím, že autor či spíše autorka webu, neumí vyčíst z veřejně dokládaných a dostupných informací o hospodaření kterékoliv městské organizace pravdu. Kdybychom takovou částkou disponovali, třeba by nám konečně nepršelo do kina. Co je tedy těch zmíněných 15 000 000 Kč? Do této částky spadá například rekonstrukce nové galerie, probíhající několik let a tedy zaručeně náklady „kultury“ zvyšovala i dříve. Ovšem tuto rekonstrukci nemá na svědomí ani v kompetenci MKS.  Podobně jako Dům v kožichu či jako veškeré náklady na kulturu, kterou organizuje Město Kdyně. Všechny tyto záležitosti jsou v hospodaření města zahrnuty pod kulturu. Nepleťme si to však s rozpočtem kulturního střediska. V minulých letech to byly například koncerty Plzeňské filharmonie, Císařské slavnosti, Oslavy osvobození, dechovka a jiné kulturní pořady. Rozpočtová skladba měst a obcí obsahuje totiž kromě paragrafů také jednotlivé položky, které specifikují konkrétní účel vynaložených prostředků. Tímto způsobem jsou tedy v rámci rozpočtu města mj. odděleně sledovány také neinvestiční příspěvky na činnost všech příspěvkových organizací (pol. 5331). V roce 2020 byl MKS Modrá hvězda Kdyně zastupitelstvem schválen příspěvek ve výši 6 200 000 Kč, nikoliv tedy zmiňovaných 15 000 000 Kč, které jsou součtem všech položek na paragrafu 3319 rozpočtové skladby!
  • Další úlek způsobil článek o tom, že kulturní středisko má nové pódium, objednané v nejisté době. Kulturní středisko disponovalo dosud „po domácku“ vyrobeným pódiem, které ve své době posloužilo velmi dobře, vytrhlo organizaci trn z paty a i my jsme za něj byli rádi. Kdo ho někdy stavěl, ví, že je zapotřebí několik mužů a nejméně půl dne práce. O dopravě a demontáži ani nemluvím. Kulturní středisko si po x letech pořídilo díky příspěvku zřizovatele nové, mobilní pódium, které je za dvě hodiny postavené, dopravené na kolech až do místa určení. Je atestované, vyrobené českou firmou s tradicí, hlavně se u něj kolegové tak nenadřou a svým vzhledem splňuje naše představy o moderní kultuře. Zakoupili jsme jej sice v roce 2020, ale obdrželi jsme jej v dubnu 2021 a od května jej používáme s tím, že záruka běží právě od dubna. Protože v době pořizování nového pódia byla doba extrémně nejistá, s výrobcem jsme se dohodli na prodloužené záruční době o rok. A proč jsme pódium pořídili v nejisté době? Protože příspěvek formou investiční dotace naší organizaci zřizovatel schválil již v roce 2019, v době, kdy se připravuje rozpočet na další rok. Tehdy nikdo netušil, že přijde covid a s ním situace jaká je. A když po letech organizace dostane tolik peněz na potřebou věc, nevzdá se jí jen tak. Vedení města jsem navrhla – to už bylo v průběhu řádění covidu, že peníze zatím ponecháme u zřizovatele a na konci roku se uvidí, jak moc covid ochromí „městskou kasu“. Se zřizovatelem jsme se domluvili, že pódium pořídíme až dle situace koncem roku a pokud by se město nebo některá organizace dostali do kritické situace, počítali jsme s tím, že se peněz na pódium vzdáme v zájmu vyřešení potíží města či jiné organizace. Nové pódium jsme začali řešit až v prosinci 2020, kdy bylo jasné, že kulturní středisko nebude ve ztrátě a peníze je možno použít.
  • Další kauza, která v nedůvěryhodnost staví naši organizaci je, že jsme se rozhodli přijmout novou kolegyni. Koncem roku 2019 od nás odešli dva kolegové. Situaci jsme začali řešit v době, kdy se rozbíhal covid, logicky jsme nikoho nepřijímali. Do současné doby jsme stále pracovali pod personálním stavem. To, že nefungovala kultura neznamená, že zaměstnanci kulturního střediska seděli doma za plné platy. V článku „Modrá hvězda zase (trochu) svítí“ jsem uvedla, jak bylo postupováno a ti, jichž se přesun domů netýkal, pracovali. Kdo sleduje činnosti MKS s objektivním pohledem, zhodnotí situaci sám. Není prostor a nemá to ani smysl vypisovat, co obsahuje práce v kulturním středisku. Objektivní lidé vyhodnotí jak personálně náročné je spravovat tolik středisek. Infocentrum čítá 1 osobu + 1 osobu na úklid, která uklízí ještě sokolovnu a synagogu – na zkrácený úvazek, navíc vypomáhá při obsluze turistů nebo do nedávna o víkendech vodila turisty do synagogy, aby nemuselo být TIC několikrát za den uzavřeno. V MKS dosud pracovalo 5 lidí (ředitelka, účetní, grafička-vedoucí kina, uklízečka a technický pracovník). Spravujeme 4 instituce, programově, technicky, personálně. Celé roky pouze s výpomocí jediného „dohodáře“ – promítače. Jen připravit sokolovnu na taneční, během víkendu ji přestavět třeba 2x podle typu pořadů je náročné. Kde jsou další články naší práce jako tvorba dramaturgie, komunikace a vlastní organizace, propagace (lepení plakátů, komunikace s médii, správa webu, správa chodu tělocvičny a všechny administrativní činnosti. 70% toho, co lidé absolvují jako kulturní pořad,  vzniká doma po večerech. Objektivně vzato, každý z pracovníků v MKS pracuje za dva lidi, není ohodnocen odpovídajícím způsobem ani za svoji práci natož za vše, co moji kolegové dělají nad rámec. Navíc všichni kolegové včetně mě se osobně účastníme průběhu pořadů, tzn. po večerech a o víkendu – a nemáme možnosti se prostřídat.  Počet středisek, četnost kulturního programu a počet zaměstnanců kulturního střediska, práce s organizacemi, veřejností a práce o víkendu a po večerech = jeden člověk navíc, byť v této době, v transparentní organizaci není žádná kauza. Upřímně by mě zajímalo, kde byl web v dřívějších letech? Byly jiné organizace podrobovány zkoumání počtu zaměstnanců, jejich výplat, řešil někdo, navíc veřejně, jak pracují, kdy pracují? 
  • Ostatní záležitosti vydané lživým webem jako vytahování osobních věcí, útoky třeba na to, jak kdo vypadá nebo jakou má dle autorky povahu, ponechám virtuálnímu prostoru. Člověk v naší pozici se musí smířit s určitou mírou těchto věcí. Lidé, kteří mají zájem nahlédnout nám pod ruce, mohou kdykoliv přijít, na vše se zeptat, zavolat. Navíc podléháme všem zákonným kontrolám, nebráníme se jim, pokud se vyskytne někde chyba, snažíme se ji opravit, řešit, vše o naší organizaci je dostupné a dohledatelné.

K nenávistným článkům jsem neměla úmysl se vyjadřovat, byť zasahují do mého vidění světa, ale dopadají na práci mých kolegů, kteří za uplynulá léta odvedli příliš mnoho dobré  práce na to, aby je urážel anonymní (?) člověk. Internetový hrdina (spíše hrdinka), který nás všechny „dobře zná“ a  disponuje svými zdroji, které mu dodávají informace o hospodaření města a organizace. Jsem příznivcem toho, aby lidé, kteří pracují ve veřejných funkcích, hospodaří s veřejnými penězi, ovlivňují atmosféru ve společnosti, spojují nebo naopak rozdělují tuto společnost, byli postaveni před výsledky své práce, nesli za ni zodpovědnost. Neztotožňuji se ale s ovlivňováním veřejného mínění pomocí vylhaných informací, šíření hysterie a napomáhání šíření fake news takovým způsobem, který se děje nejen na celorepublikové úrovni i ve Kdyni.

Čtenáře těchto článků prosím, aby se zamysleli nad tím, kdy web započal svoji existenci, „jakou řečí“ hovoří směrem k veřejnosti, kdo a co je jeho pravidelným cílem a jakým způsobem je napadán. Co ze zmiňovaných informací anonym může podložit a co naopak demonstruje jen domněnkami a podsouvanými úvahami. Proč je web psán anonymně, když my všichni „hlavní aktéři“ jsme zcela neanonymní a naše práce je veřejná, naše slova podepsaná a naše práce podložená „haldami“ účetních podkladů. Kde byl web před pár lety – nikdy nebylo ve Kdyni o čem psát? Samozřejmě, že bylo.  Tady znovu vítězí konstruktivní kritika, objektivnost, dohledávání informací, vyhodnocování, sebereflexe a konfrontace s neanonymní skutečností.

 

Za MKS Modrá hvězda Kdyně,
Bc. Jana Podskalská

Datum vložení: 11. 8. 2021 15:00
Datum poslední aktualizace: 11. 8. 2021 15:00
Autor: Věra Říhová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa