Město Kdyně
MěstoKdyně

ŠLAIS JAROSLAV RNDr., DrSc.

* 9. 6. 1922, Kdyně
† 29. 7. 1991, Plzeň

biolog, parazitolog, helmintolog, vědecký pracovník

Syn známého kdyňského knihkupce Matěje Šlaise, významného regionalisty, který přispěl k poznání tohoto kraje svými črtami a náladami, prózou i veršem. Jeho články a básně byly často zveřejnovány v krajských novinách a také vydávány knižně. Syn Jaroslav už jako student reálného gymnázia v Domažlicích projevoval zvýšený zájem o biologii a publikoval několik odborných prací z entomologie. Maturitu na gymnáziu složil v roce 1941. Po absolvování gymnázia studoval a maturoval na obchodní akademii v Plzni. Stejně jako většina ostatních příslušníků jeho generace poznal trpká léta nacistické okupace. Přesto, že měl dvě maturity, sehnal práci jen jako pomocný dělník. Po osvobození začal studovat Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou úspěšně absolvoval v roce 1948. Ve stejném roce přijal místo odborného asistenta na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Hradci Králové. V ústavu, kde se zabývají zárodečním vývojem živočichů, mikroskopickou strukturou organismů a výzkumem tkání. Zde také začal současně studovat medicínu a složil zkoušky potřebné k dosažení akademického titulu doktora, tzv. zkoušky rigorozní. Později, roku 1953, pracoval v Biologickém ústavu lékařské fakulty v Plzni, a to nejprve jako odborný asistent. Postupně se stal vědeckým pracovníkem a v roce 1965 dokonce vedoucím vědeckým pracovníkem Parazitologického ústavu ČSAV. Zde se zabýval studiem morfologie parazitů, tedy studiem jejich tvarů i celých organismů a jimi vyvolané tkáňové reakce na implantaci umělých hmot. O pět let později byl také vedoucím laboratoře pro speciální diagnostiku v Šiklově ústavu Fakultní nemocnice v Plzni.

Dr. Šlais byl hluboce vzdělán v biologii, dokonale ovládal dokumentační techniku, měl vzácný pozorovací talent, byl velmi pracovitý a systematický a měl také vysoké požadavky na své spolupracovníky. Zásluhou toho se vypracoval na předního odborníka v parazitologii u nás a stal se také světově známým. Napsal více než sto vědeckých prací, v nichž se zejména zabýval výzkumem jednotlivých stádií tasemnic vyskytujících se u člověka a dokázal jejich souvislost se stádii tzv. boubelů ve svalovině vepřů a skotu. Jeho systematický výzkum uzlíkových útvarů v játrech přinesl nová pozoruhodná zjištění. Jeho nálezy mají velký význam v medicíně. Účastnil se mnoha mezinárodních sympozií a kongresů, přednesl stovky odborných přednášek u nás i v cizině. Velký úspěch sklidilo jeho vystoupení v Mexiku na latinskoamerickém sympoziu.

Mnoho let byl členem redakcí vysoce specializovaných světových vědeckých časopisů. Externě vyučoval patologii parazitárních onemocnění na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Jako školitel v oboru parazitologie vychoval pět kandidátů věd. Za svůj podíl na pokroku v oboru biologických věd byl Dr. Šlais nositelem vyznamenání mnoha vědeckých institucí. Mezi nejcennější patří stříbrná medaile J. E. Purkyně ČSAV, kterou získal za rozvoj biologických věd.

Přestože většina vědeckých pracovníků žije odtrženě od ostatních lidí, od starostí všedních dnů, od dění kolem sebe, vůbec to neplatí o Dr. Šlaisovi.  Po celý svůj život se zajímal o veřejné dění a aktivně vystupoval proti válkám a všemu násilí.

Jeho rodina a jeho rodné město byly vždy jeho klidným zázemím. Do Kdyně, zvláště za života rodičů, velmi často a rád zajížděl. Občané města, bývalí spolupracovníci, kteří Dr. Šlaise znali, jsou smutní z toho, že od roku 1981 se s tímto významným vědcem a výborným člověkem už nikdy nesetkají.

Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa