Město Kdyně
MěstoKdyně

SYKOVÁ ANNA, roz. Axamitová

* 14. 7. 1910

učitelka, dcera Antonína Axamita st., sestra Antonína Axamita ml.

Narodila se do rodiny nadšeného sokola Antonína Axamita, do starých časů mocnářství. Svůj život zaznamenávala do deníků. Je autorkou rozsáhlé rodinné kroniky, ve které zachycuje i mnoho svědectví ze života tehdejší Kdyně.

Jeden ze zápisů je i o požáru u Augsteinů: Hrůzným dojmem se mně asi jako tříletému dítěti vryl do paměti požár u Augsteirů.  Seděla jsem na polštáříku u okna v tatínkově pokojíčku za krámem.

Naše ulice byla celá rudě ozářená. Lekala jsem se občasných výbuchů sudů s petrolejem a různými chemikáliemi.

Kronika zaznamenává vzpomínky na první světovou válku očima malé Aničky:

Ve světě se stahovala mračna. Po atentátu v Sarajevě byla vypovězena válka a u nás na den

sv. Anny 26. července 1914 byla vyhlášena mobilizace. Tatínkovi bylo 41 let, tak nemusel rukovat. Rodiče začaly tížit mnohé starosti s obchodem. Potraviny byly vydávány v omezeném množství

na lístky. V průjezdu i na schodech stávaly u nás fronty lidí. Tatínek ve volných chvílích rozvažoval do sáčků mouku, cukr aj., aby bylo vše připraveno a aby lidé nemuseli dlouho čekat.  Válka nekončila, rukovaly stále nové a nové ročníky a nakonec i tatínek. I ta chvíle, kdy jsme se s ním loučili, se mi vryla silně do paměti.  Tatínek narukoval do Rumburku, kde byl výcvik vojáků pro frontu. Maminka zůstala v krámu sama s mnoha starostmi.

Ve třetí třídě 28. října 1918 jsem zažila šťastný a nezapomenutelný den a večer. Jásající průvod lidí s hudbou a lampiony procházel večer ulicemi města Kdyně. Národ slavil osvobození. Rodiče, babička i my jsme byli šťastní. Bylo po válce, byla prohlášena Československá republika. Prezident  T. G. Masaryk se vracel do vlasti.

Po skončení světové války nechal syn hraběte Černína z Chudenic otevříti dva sály v ,,Lázních“,

v nichž se tancovalo. Byla jsem tam tehdy asi osmiletá s maminkou, bratrem a sestřenicí Baruškou z Němčic. Ta už tam tancovala, byla o sedm let starší než já.

Paní hraběnka uměla krásně malovat.  V parku v Chudenicích – v kapličce u sv. Anny je od ní veliký obraz – sv. Anna s Pannou Marií. Modelem byla z příbuzenstva hezká Anna Roubalová.

V čase, kdy se babičce nevedlo zdravotně dost dobře, přivezla jí paní hraběnka zázračnou voduz Lurd.

Hodná paní učitelku v první tříd, vzbudila v malé Anně touhu být také učitelkou. Studovala reálné gymnázium v Domažlicích, kde poznala svého budoucího manžela. Začínala učit v Klenčí, ve Kdyni, v Kanicích, Lhotě, Loučimi. Protože poznala ve své pedagogické dráze na Kdyňsku a Chodsku nepřeberné množství lidských postav, popisuje tato setkání a události ve své rodinné kronice. Tato celoživotní činnost dala vzniknout kronice o tisíci rukou psaných stran formátu A4. Na začátku padesátých let musela své učitelské působení v našem regionu opustit. Odstěhovala se s manželem do Plzně, kde učila na měšťanské škole. S velkými obavami sledovala internaci statečného bratra v komunistických lágrech i osud milovaného národa.

Když jsem učila ve Lhotě, filmoval se v Chudenickém zámku film ,,Za ranních červánků“ (1934).

Z  celého Chodska se tam sjeli lidé v krojích, také ze Kdyně. V dlouhém průvodu jsme kráčeli k oltáři vybudovaném pod Bolfánkem. Modrý abbé – Hašler tam sloužil mši svatou. Bylo třeba mnoho záběrů, než se vše vydařilo.  Ve filmu hrála též známá herečka Jiřina Štěpničková. Ona i Hašler se pak s námi Chody fotografovali ve skupinách podle obcí a každý dostal fotografii. V románu ,,Za ranních červánků“ se část děje odehrává i v bývalé staré Koptíkovic chalupě v Lučici.

Za války prožívala těžké chvíle. Němci jejího chlapce transportovali do koncentračního tábora v Osvětimi a odtud do Ruhlandu. Měl za úkol odpojovat železniční vagóny. Jednou řekl svým spoluvěznům, aby vlak neodpojovali, protože hrozilo nebezpečí výbuchu. Němec ho slyšel a vzal to jako vzpouru. Vyvedli ho na násep, kde ho měli ze zadu zastřelit.  V rozhodující chvíli , kdy už měli po něm vystřelit, se objevil svazek bombardérů. Němci všeho nechali a běželi do krytu. Tím se zachránil. Ten den jsem učila ve Kdyni, slyšela jsem houkat sirény a hned mě napadlo, že asi letí na Ruhland. Celý den jsem byla plná nejistoty. Večer Londýn hlásil nálet na Ruhland. Můj chlapec se vrátil domů před Vánocemi v roce 1945. Čekala jsem na něho tři a půl roku. Byl advokát. Přestěhovali jsme se do Plzně. Můj bratr byl zavřený na 10,5 roku, přišli jsem o rodný dům ve Kdyni čp.123. Já jsem chodila do kostela. Nakonec bylo rozhodnuto, že dávám dětem špatný příklad, a tak jsem musela ze školství odejít.

Datum vložení: 17. 2. 2023 17:10
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2023 17:14
Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa