Město Kdyně
MěstoKdyně

JÁNSKÝ JIŘÍ

Jiří Jánský

* 3. 8. 1941, Česká Třebová

profesor, historik, spisovatel

Studoval na Institutu tělesné výchovy a sportu a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1984 pracoval jako učitel pražského Gymnázia Nad Turbovou, od té doby vyučuje na Gymnáziu Nad Alejí v Praze 6 a v posledních letech též na konzervatoři Duncan Centre.

Ústředním tématem Jánského knih je vývoj v oblasti západních Čech, a zejména pak česko-bavorské hranice v době vrcholného a pozdního středověku a raného novověku, nahlíženému z horizontu přeshraničních česko-německých vztahů, vzájemných konfliktů a diplomatických aktivit.

Lze říci, že Jánského publikace přispívají pokud možno k neutrálnímu zkoumání společné česko-německé historie, když podrobným popisem vykreslují realitu středověkého jednání a uvažování v jeho syrovém pragmatismu a mimoděk ji tak zbavují mytizujících konotací.

V rámci svého zaměření se Jánský podílí na archeologickém průzkumu hradu Rýzmberka v jihozápadních Čechách, popřípadě dalších hradů v okolí (Osvračín, Lacembok, Starý a Nový Herštejn). Ve spolupráci s Asociací grafologů se rovněž věnuje historii písma.

 

Publikace:

 • Plzeňský kronikář Šimon Plachý o Jiříkovi Kopidlanském. In: Minulostí Západočeského kraje 27, 1991
 • Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského. In: Minulostí Západočeského kraje 28, vyd. 1993
 • Z dob králů dvojího lidu a loupežných rytířů. Historické skici, koláže a reportáže. Praha : FELT technika, 1993.
 • Endres z Lichtensteina a dvojí dobytí tvrze v Křínově: (1504, 1507). In: Muzejní a vlastivědná práce. Časopis společnosti přátel starožitností. 31, č. 2 ,1993
 • Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514-1534. In: Táborský archiv : sborník Okresního archivu v Táboře Tábor : Okresní archiv v Táboře 5
 • Zdeněk Dobrohost z Ronšperka ve světle starých letopisů českých a německých pramenů ANM. In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická 162, č. 1-2, (1993 , vyd. 199]
 • Byl kostel sv. Václava v Netolicích kostelcem? In: Jihočeský sborník historický. 63, 1994.
 • Tři kapitoly z dějin hradů Starého a Nového Herštejna. In: Castellologica bohemica /Praha : Archeologický ústav AV ČR 6/1, 1998
 • Hrad Gutštejn. In: Západočeský historický sborník / Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni 6,(2000 Společně s Jiřím ÚLOVCEM).
 • Dějiny hradu Nového Herštejna a jeho držitelů. In: Západočeský historický sborník /Plzeň : Státní oblastní archiv v Plzni 7,2001
 • Kronika česko-bavorské hranice = Chronik der böhmisch-bayerischen Grenze, I.-V. díl. Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2001-2005.
 • Rytíř Přibík Klenovský z Klenového (1416-1465), "bohatýr neodolatelný" a "Jidáš táborů". In: Sborník prací z historie a dějin umění : Klenová / Klatovy : Galerie Klatovy 3, 2004
 • Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2006. 
 • Tvrz a statek Lštění za hrabat z Bubna a Litic na Srbicích. In: Castellologica bohemica Praha : Archeologický ústav AV ČR 11, 2008
 • Hroznatovci a páni z Gutštejna. Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2009. 
 • Kdo byl rytíř Kamrovec? In: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 21, č. 4 ,2010
 • Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu roku 1421. In: Castellologica bohemica / Praha : Archeologický ústav AV ČR Sv. 12, 2010
 • Rytíři z Hrádku-Lacemboku. In: Zdeněk PROCHÁZKA, Tvrz ve Lštění: proměny jednoho rytířského sídla, aneb, Jak se státi zemánkem. Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2013. 
 • Dobrohostové z Ronšperka a na Poběžovicích. Rod erbu berana. Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2013. 
 • Vítězné bitvy knížat Boleslava I. a Břetislava I. na česko-bavorské hranici v letech 955 a 1040. In: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy / Sušice : Muzeum Šumavy Sv. 9,2016
 • Páni z Rýzmberka Skály a Švihova I. a II. , vyd. 2021

Zdroj: Wikipedie

Datum vložení: 24. 2. 2022 9:44
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 11:29
Autor: Věra Říhová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa