Město Kdyně
MěstoKdyně

FLOR JAKUB/ JACK FLOR 

Flor

* 2. 11. 1895, Stanětice
† 30. 7. 1980, Hradišťany

myslivecký spisovatel, lesník, autor článků, knih, přírodních črt a mysliveckých fejetonů

Jakub Flor neboli Jack Flor, v obou případech mluvíme o hajném, který se narodil 2. listopadu 1895 v hájovně v rodině panského hajného ve Staněticích. Absolvoval studium na Odborné lesnické škole v Jemnici. Po krátké adjunktuře na trhanovském panství se stal revírníkem v Podzámčí a ve Staněticích. Přátelil se se spisovatelem Janem Vrbou. Již od studenských let přispíval do týdeníků. Napsal krom jiného také několik knih, které se vzácně dochovaly až do dnešní doby. Mezi nimi jsou tituly: Na Jarčině vyhlídce, Halali a Oběť soucitu. Jack Flor žil v Hradišťanech, kde dne 30. července 1980 také zemřel, jeho urna je uložena na hřbitově ve Staněticích.

Článek z Kdyňských listů2/2021, vyšel i v časopise Vítaný host.

Panství Kout na Šumavě u Domažlic zažilo svůj největší rozmach v době, kdy ho vlastnilo sedm generací rodu říšských Stadionů. Po smrti hraběte Filipa Františka Stadiona ho krátce spravoval polský šlechtic hrabě Bedřich Rzysczewski. Následně získala panství do vlastnictví Marie Kristina Schönbornová, rozená Coudenhove. Na rozvoji a stabilitě panství se podíleli nejen význační lesmistři, jako Josef Vrbata, Rudolf Bauer, tak i lesní personál, kdy význačnou stopu zde zanechal rod Florů ze Stanětic u Domažlic.

Poslední lesní Jakub Flor se narodil dne 2. listopadu 1895 v početné rodině panského hajného Josefa Flora ve Staněticích u Domažlic. Jeho životní lesnickou dráhu ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrůstal. Otec panský hajný, jeho starší bratr Václav byl rovněž hajným a následně lesním na stejném Koutském panství jako otec. Jeho literárního ducha ovlivnilo při studiu na měšťanské škole v Domažlicích přátelství s o 6 let starším synem svého oblíbeného učitele – Jana Vrby. Prostředí, ve kterém vyrůstal a společně s otcem i bratrem se pohyboval, ho naučilo odpovědnosti, smyslu pro odvedení kvalitní práce. Jeho velkým darem pro literární práce byl smysl poznat život přírody do nejmenšího detailu a umění naslouchat lidem bez ohledu na jejich postavení.

Životním rozhodnutím, podpořené otcem, byl odchod na studia na Odbornou lesnickou školu v Jemnici. Po úspěšném absolvování této školy krátce praktikoval na Trhanovském panství, do doby než byl odveden do I. světové války na italskou frontu pod Monte Simone.  Po návratu z války pokračoval ve své lesnické praxi jako podlesní v Trhanově. V roce 1924 byl pověřen vedením lesního revíru v Podzámčí u Kdyně, který patřil pod panství v Koutě na Šumavě. Panství v té době již spravoval hrabě Zdeněk Schönborn s manželkou Kristinou Schönbornovou.

Lesní Jakub Flor si přinesl z italské fronty kromě ztráty čichu v důsledku omrznutí nosu i jméno Jack, kterým byl ve válce často oslovován. Za svého působení na revíru Podzámčí dvakrát zachránil svůj revír i revír Stanětice před mniškou i kůrovcem. Byl zakladatelem a propagátorem lesní školky, kterou založil pod vsí Podzámčí. Jeho propagací bylo, že nový, silný les zajistí pouze mladé, dostatečně silné a především zdravé sazenice. Lesní školka měla dostatek zájemců o sazenice z okolních panství, ale i malých vlastníků lesů, na rozdíl od hraběte Schönborna, který to stále kritizoval.

Jeho literární rozvoj začal drobnými fejetony a krátkými povídkami, které zasílal do regionálních novin, a to Posla od Čerchova a Kdyňské stráže. Obsah fejetonů věnoval životu zvířat a rostlin, ale i příběhům lesníků a hajných. V jeho povídkách, kde vystupuje přímo on sám, si zvolil jméno, „Čížek“. Jeho odborné články se objevují i v republikovém časopise Česká myslivost a Stráž myslivosti. Vrcholem jeho prvorepublikové literární tvorby je vydání knih Na Jarčině vyhlídce, Halali, Oběť soucitu.

Jeho drobné fejetony, byť vyprávěly o životě mravenců či stromů, bystrému čtenáři ukazovaly rostoucí rozpínavost fašismu.

Florova literárního postoje i ryze českého myšlení si brzo všimli po vzniku protektorátu Němci. Před koncetrákem ho v poslední chvíli zachránil jeho nadřízený lesní správce Koutského panství, lesní Herdegen.

Flor napsal další knižní díla, která zůstala pouze v rukopisu. V titulu Zelený život, popisuje Flor svůj život na revíru v Podzámčí, od svého nástupu až do konce II. světové války. Dílo Monte Simone je unikátní dílo v rámci české válečné literatury, Flor zde popisuje, jak byl odveden do I. světové války, kde se účastnil bojů na Italské frontě u Monte Simone. V tomto díle skloubil pravdivé skutečnosti válečné, s následným poválečným střetem bývalých spolubojovníků na poli pytláckém. Poslední rukopis připravený k vydání se jmenuje Zelená penze. V tomto sepsal poslední povídky ze závěru svého života.

 Svůj život lesníka a spisovatele literáta si vzal sám, když mu byl diagnostikován zelený zákal a následná slepota, což jeho činorodé srdce psychicky neuneslo, neboť se nemohl věnovat myslivosti a psaní. Dne 30. července 1980 se zastřelil v Hradišťanech, v novém působišti, kam byl po II. světové válce vystěhován, kvůli službě v době válečné německé vrchnosti. (Kolik lidí pracovalo za protektorátu pro Němce.)

Literární dílo Jacka Flora nezůstalo zapomenuto díky osobnímu úsilí praneteře Jacka Flora, Hany Hoffmannové, která díky mravenčí péči znovu vrátila do světa čtenářů zapomenutá knižní díla Jacka Flora. Díky její snaze a péči byla znovu vydána jak knižně tak i formou E-knih díla, Oběť soucitu, Na Jarčině vyhlídce, Zelený život, Monte Simone. Dobrá zpráva pro příznivce a přátele zelené literatury je připravené vydání Halali a Zelené penze. V dnešní uspěchané době, lze pouze smeknout klobouk před její snahou a prací vrátit kvalitní místopisnou literaturu, doslova literaturu faktu na svět. A to svět kde vládne internet a facebook. Postůj myslivče, lesníku, usedni v křeslo, vezmi a otevři knihu pravdy o svědectví života a práci našich předků, jež věnovali život a práci našim lesům i zvěři naší.

Zpracovali: Zdeněk Vejvoda, Hana Hoffmannová

Datum vložení: 14. 2. 2022 10:42
Datum poslední aktualizace: 4. 5. 2023 8:24
Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa