Město Kdyně
MěstoKdyně

STADION JAN FILIP

STADION JAN FILIP

* 1652
† 1742

svobodný pán ze Stadionu

Se svým bratrem Jiřím Jindřichem ze Stadionu  (*1640-+1716), děkanem a kanovníkem velechrámu z Würzburku koupil koutsko-trhanovské  panství 14.6. roku 1697, když někdejší majitel Volf Maxmilián Lamingen zemřel. Panství prodávaly dědičky, Lamingenovy dcery Barbora a Anna Marie za cenu 560.000 zlatých a 1.000zlatých klíčného. Tento rod pak měl koutské a trhanovské panství ve svém vlastnictví plných 248 let. V roce 1704 založili se svými úředníky kapli sv. Jana Nepomuckého, jejíž zdivo je dosud obsaženo v presbytáři kostela sv. Jiří. V roce 1711 přešel celý statek do jeho vlastnictví.

Rod Stadionů byl starý šlechtický rod, který hrál významnou roli v německých i rakouských dějinách. Jan Filip Stadion byl spolu se svým bratrem Jiřím Jindřichem Stadionem v té době nejvýznamnější představitel tzv. alsaské větve rodu. V roce 1696 se stali svobodnými říšskými pány a v roce 1705 říšskými hrabaty. Roku 1696 byli oba bratři přijati českým sněmem za obyvatele českého království.

Dva synové Jana Filipa I. (Bedřich a Hugo Jan Filip II.) založili nové linie stadionského rodu. Od Bedřicha Stadiona (1691-1768), prvního ministra a velkohofmistra mohučského kurfiřta, vzešla linie bedřichovská. Tato větev spravovala Trhanov s chodskými vesnicemi a Zahořany.  Hugo Jan Filip II. (*1720+1785) založil linii filipskou. Členové filipské větve byli držitele koutského panství se statkem Všeruby a Rýzmberkem. Ve skutečnosti však byly oba statky spravovány společně, i když obě panství tvořila oddělené celky, které nebylo možné pozemkově spojit (mezi nimi leželo královské město Domažlice se svými poddanskými vesnicemi a rozlehlými městskými lesy). Na základě testamentu Jana Filipa I. Stadiona z roku 1735 byl z rodových majetků vytvořen tzv. fideikomis-svěřenectví. Jednalo se o rodový majetek, který nesměl být dělen a přecházel vždy na určené členy rodu. Postupem času získaly obě stadionské linie v Čechách i další majetky.

Zdroj: Zdeněk Procházka/Kout na Šumavě, kapitoly z dějin obce pod Rýzmberkem

Datum vložení: 17. 2. 2023 15:19
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2023 15:21
Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa