Město Kdyně
MěstoKdyně

ŠLAIS MATĚJ

* 23. 5. 1896, Hluboká u Kdyně
† 8. 4. 1976

knihkupec, archivář

Narodil se v Hluboké u Kdyně jako prvorozený syn drobného zemědělce. Své dětství prožíval v malé zemědělské usedlosti svých rodičů v Dobříkově čp. 16. Do školy začal chodit v Hluboké a do měšťanské školy ve Kdyni. V roce 1912 se začal učit v knihkupectví M. F. Krátkého v Domažlicích. V té době sedával na lavičce v podloubí Prunarova domu na náměstí již nemocný básník Jaroslav Vrchlický se svou ošetřovatelkou. Matěj Šlajs, který je potkával, vyprávěl: „Každý den jsem se snažil najít si příležitost, abych se mohl milovanému básníkovi poklonit, měl jsem potom celý den velikou radost.“ V roce 1915 se Matěj Šlajs vyučil a záhy nastoupil své první místo v knihkupectví Jana Kuneše ve Kdyni. Sám měl rád poezii, čítal básně Jana Nerudy, Vítězslava Hálka nebo Rudolfa Mayera a sám také skládal verše, ve kterých opěvoval svou první lásku a krásy rodného kraje. Jeho básně byly otištěny v novinách Posel od Čerchova, Lada, Domažlické listy aj. Na jaře roku 1917 byl odveden k 35. pěšímu pluku, který byl poslán na rumunskou frontu. Ve zdraví se dočkal konce války roku 1918. V roce 1919 si otevřel ve Kdyni v Komenského ul. čp. 111 knihkupectví. Tento dům vlastnil v dřívější době Ludvík Osvald, který v něm provozoval kovářské řemeslo. V r. 1874 celý dům vyhořel. Matěj Šlais fotografoval ve městě i v okolí a vydával vlastním nákladem pohlednice. Tyto fotografie mají dnes pro nás velkou dokumentární hodnotu. Velkou výstavu svých fotografií měl v Modré hvězdě v r. 1974 při příležitosti oslav 350. výročí udělení důležitých městských výsad a práv Kdyňským (udělil jim je 24. prosince 1624 Jan Filip Krac ze Scharfensteinu, pán na Rýzmberku). Od mládí uplatňoval archivářské sklony a sbíral vše, co mělo vztah k rodnému Kdyňsku: pohlednice, fotografie, místní noviny (Kdyňskou stráž), plakáty a letáky. Od r. 1925 vystřihuje z novin všechny zprávy o Kdyni a okolí, nalepuje je na listy papíru a vytváří tak jedinečnou a neobyčejně rozsáhlou kroniku Kdyňska. Zúčastnil se veřejného a kulturního života ve městě a byl členem mnoha spolků, navíc psal ještě básně a články, ve kterých oslavoval a propagoval svůj rodný kraj. Jeho básně byly vydány ve třech sbírkách: Kytice vzpomínek (1922), Z rodného kraje (1940) a Domov a kraj (1946). V r. 1955 se mu splnil životní sen: byl pověřen vybudováním okresního archivu v Domažlicích. S nevšedním elánem se dal do práce. Zachraňoval písemnosti důležité pro historii domažlického okresu a všech jeho obcí. Objížděl i na kole úřady, školy i jiné instituce a shromažďoval cenný archivní materiál, který následně odvážel do okresního archivu, jenž měl tehdy zázemí v Chodském hradě v Domažlicích. V archivu písemnosti třídil, sepisoval a přehledně ukládal, aby byly k dispozici badatelům. V r. 1960 byl okresní archiv přemístěn z Domažlic do Horšovského Týna. Pan Matěj Šlajs se stal jeho stálým zaměstnancem. Věnoval archivu mnoho regionálních publikací a starých ročníků místních novin ze Kdyně a Domažlic. V archivu je uložena i jeho početná sbírka zmíněných fotografií ze Kdyně a okolí. Nakonec se stal nejstarším archivářem v republice. I přes svůj pokročilý věk denně dojížděl do H. Týna, aby se mohl věnovat s velkou láskou svému oblíbenému povolání. Archivář Matěj Šlajs zemřel 8. dubna 1976. Jeho hrob naleznete v blízkosti kostela sv. Mikuláše ve Kdyni.

Zdroj: SOA Domažlice

Datum vložení: 22. 2. 2023 11:46
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2023 11:48
Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa