Město Kdyně
MěstoKdyně

RAIŠL PETR MUDr.

RAIŠL PETR MUDr.

* 16. 8. 1916, Kdyně
† 4. 7. 2006, Plzeň

lékař, náčelník stomatologie ve Vojenské nemocnici

Datum 14. prosinec 1946 se díky první promoci na plzeňské lékařské fakultě nesmazatelně zapsal nejen do historie samotné fakulty, ale celého plzeňského vysokého školství. Hlavním aktérem byl kdyňský rodák MUDr. Petr Raišl, který přesně rok po založení první plzeňské vysoké školy splnil studijní požadavky k udělení lékařského diplomu. Jednalo se o významnou událost nejen pro Plzeň, ale i pro celý region. Takto o události psal dobový tisk: „Starobylá zasedací síň plzeňské radnice byla dnes v poledních hodinách svědkem významné události poprve v historii našeho města za účasti ministra školství a osvěty dr. Stránského, předsedy ÚNV města Plzně dr. Křepinského, zástupce ministerstva zdravotnictví odborového přednosty dr. Macháčka, zástupců úřadů, kulturních institucí, plzeňských docentů, primářů, lékařů a četných jiných hostů, mezi nimi zástupce pobočky lékařské fakulty v Hradci Králové a posluchačů lékařské fakulty v Plzni slavnostním způsobem prohlášen doktorem všeho lékařství 30letý MUC. Petr Raišl, syn obchodníka ze Kdyně na Šumavě. Za zvuků slavnostních intrád vstoupili do slavnostně vyzdobené zasedací síně v historických univerzitních krojích s insigniemi Karlovy Univerzity, J. M. rektor univ. prof. dr. Bydžovský, J. S. proděkan lékařské fakulty prof. dr. Čančík a J. S. promotor univ. prof. dr. Schneiner, který ve své zahajovací řeči vzpomněl prvého výročí (16. prosince 1945) založení lékařské fakulty v Plzni.“

Petr Raišl byl synem pana Raišla z Komenského ulice. V roce 1935 absolvoval domažlické státní reálné gymnázium a následně se zapsal na pražskou lékařskou fakultu. Po násilném uzavření českých vysokých škol v roce 1939 do konce války vypomáhal v ordinacích zubní lékařky a praktického lékaře. Ihned po založení plzeňské lékařské fakulty složil chybějící zkoušky, aby splnil podmínky k udělení lékařského diplomu. Po promoci nastoupil nejdříve na chirurgické oddělení plzeňské nemocnice, zakrátko však byl v rámci vojenské služby povolán na Slovensko, kde se účastnil bojů s banderovci, kteří pronikli do oblasti Malé Fatry z Polska. Doplnil si specializační zkoušky v zubním lékařství, takže stál poté u zrodu stomatologické kliniky. Později zakládal zubní oddělení ve Vojenské nemocnici, zabýval se ortodoncií, léčbou paradentózy, řešil každodenní problematiku provozu velkého oddělení. Stal se náčelníkem stomatologie ve Vojenské nemocnici a v této funkci zůstal až do odchodu do důchodu.

V osobním životě MUDr. Raišl začátkem roku 1948 pojal za choť rovněž kdyňskou rodačku Helenu Vilímcovou, s níž prožil 45 let šťastného manželství. Rodina se postupně rozrostla o dceru Helenu a syna Petra. V roce 1991 onemocněla manželka rakovinou, které zakrátko podlehla. Ztráta milované osoby jej bolestivě zasáhla, v roce 1993 byl postižen mozkovou mrtvicí s průvodní hemiparézou, z níž se již nikdy zcela nezotavil. Přesto téměř 10 let nadále žil ve vlastním bytě díky pečovatelské službě Charity a pomoci vlastních dětí. Po otevření doubraveckého Domova důchodců v roce 2003 byl jeho prvním obyvatelem. Až do posledních chvil se těšil ze svých vnoučat a pravnoučat. V kruhu svých blízkých se chystal oslavit své devadesátiny. Bohužel toho se již nedožil, po krátké hospitalizaci zemřel 4. července 2006. Po celý svůj život se nezpronevěřil slibu, který při své promoci pronesl – prospívat v míře největší svým pacientům a nezapomenout na své členství v akademické obci Univerzity Karlovy. Navždy bude mít plzeňská lékařská fakulta v seznamu absolventů na prvním místě MUDr. Petra Raišla, lékaře, který svým celoživotním dílem určitě zcela splnil poslání, jež v den své promoce přijal za své.

Zdroj: MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.

Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK, Plzeň

Datum vložení: 17. 2. 2023 12:52
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 10:41
Autor: Ivana Kramlová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa