Město Kdyně
MěstoKdyně

BARTOŠ JOSEF, Dr.

* 4. 3. 1887, Vysoké Mýto
† 27. 10. 1952, Praha

Hudební kritik, estetik, kulturní publicista a organizátor, který trávíval velmi rád prázdniny ve Kdyni.
Osvětový sbor ve Kdyni vydal jeho hodnotnou práci „O proudech v soudobé hudbě“.

Narodil se v rodině okresního hejtmana. Z jeho čtyř sourozenců byli vědecky a kulturně činní historik František Michálek B. (1889–1972) a dramatik, divadelní kritik a historik Jan B. (1893–1946). Dětství trávil vedle svého rodiště též v Rychnově nad Kněžnou, kde jeho otec zastával úřad okresního hejtmana. B. vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi (1897–1905). Tam rovněž získal hudební průpravu u skladatele Josefa C. Sychry. Na filozofické fakultě v Praze si zapsal češtinu a francouzštinu (1905–09, PhDr. 1910); svůj odborný záběr rozšířil i o uměnovědné přednášky (žák Otakara Hostinského a Zdeňka Nejedlého) a současně 1905–07 studoval na varhanické škole pražské konzervatoře (mimo jiné jako žák teoretika Karla Steckera). V posledním roce univerzitního studia 1908/09 navíc i vyučoval češtinu a francouzštinu na reálce v Ječné ulici. Školní rok 1909/10 strávil v Paříži a studoval na Sorbonně. Tam ho myšlenkově ovlivnil zvláště Henry Bergson a filozofie novoidealismu. F. X. Šalda, s nímž se B. později stýkal, pak definitivně jeho myšlení posunul do oblasti filozofie estetiky a k syntetickému pohledu na osobnosti české kultury. Po absolutoriu působil B. od roku 1910 jako suplent na reálce v Praze-Karlíně. V této době začal publikovat hudební referáty v Pokrokové revui (1911) a Z. Nejedlým byl vyzván ke spolupráci v časopise Smetana (1912–27). Zpočátku se po boku svého učitele účastnil sporů o umělecký odkaz Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka; své skeptické stanovisko k Dvořákově hudbě, promítající se mimo jiné v monografii Antonín Dvořák (1914), však brzy překonal a autora hodnotil spolu se Zdeňkem Fibichem, mladým Vítězslavem Novákem a Josefem Bohuslavem Foersterem jako hlavní zdroj novodobé české hudební tradice (monografie Zdeněk Fibich, 1914, Zdeněk Fibich, in: České postavy, 1941; rozbor Námluvy Pelopovy, 1941, aj.).

1913–18 a 1920–21 byl řádným profesorem na reálce v Rakovníku a svou práci směřoval k popularizaci umění, estetiky a osobností s ní spjatých (Jak naslouchati hudbě, 1916; Miroslav Tyrš, 1916; ed. M. Tyrš: O zákonech komposice v umění výtvarném, 1916). Pak přesídlil do Prahy a 1920–41 a od 1945 až do své smrti vyučoval na Státním reálném gymnáziu (dříve reálce) v Ječné ulici. Ve 20. a 30. letech se ve své tvorbě soustředil na filozofické aspekty estetiky (Umění, 1922; O proudech v soudobé hudbě, 1924; Ilusionismus. Skeptická nálada přítomnosti, 1927) a objevně uváděl a sám překládal díla těch autorů, při jejichž studiu byl sám myšlenkově inspirován (E. Carriére - Spisy a vybrané listy, 1922; H. Bergson - Komika charakteru, 1926, s úvodem; B. Croce - Brevíř estetiky, 1927, s obšírnou studií).

Z filozofických pozic přistupoval i k interpretaci díla svého přítele J. B. Foerstera (Josef Bohuslav Foerster, 1923, též edice a studie) a Otokara Ostrčila (Otokar Ostrčil, 1936). Vydával materiálově náročné práce Dějiny pražského Hlaholu 1911–1936 (1936) a Prozatímní divadlo a jeho opera (1938); Bartošovo životní dílo obdobného charakteru Dějiny zpěváckých spolků v Čechách zůstalo v rukopise. 40. a 50. léta znamenala u B. návrat k smetanovskému bádání v souvislosti s osobností Smetanova libretisty Josefa Wenziga, zejména kritická vydání libret Dalibora (1944) a Libuše (1951). B. ediční, publicistická a organizátorská činnost kulminovala ve 20. a 30. letech. 1921 založil a redigoval Český časopis estetický, 1921–28 psal hudební kritiky pro Prager Presse, 1939 až květen 1945 pro Národní práci, pak přispíval do Práva lidu (do zániku deníku 1948). Pětadvacet let byl jednatelem Společnosti Bedřicha Smetany a hojně přispíval do obou časopisů Smetana, v jejichž redakčním kruhu působil.

Dále byl předsedou Foersterovy společnosti a redaktorem Zpráv Foersterovy společnosti a Zpráv Ostrčilovy společnosti, jednatelem a předsedou Klubu českých hudebních referentů.

Zpracovala: Ludmila Brychová

Zdroj: SOA

Datum vložení: 10. 2. 2022 11:44
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2023 11:46
Autor: Věra Říhová

Město

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Překlad (translations)

Domažlický deník

Domažlický deník

Geoportál Misys-Web

Geoportál Misys-Web

KDYŇSKÉ LISTY

Kdyňské listy

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

ČEZ DISTRIBUCE Odstávky elektrické energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


mapa