Obsah

Česko-bavorské setkání na Tanaberku (2017)

Česko - bavorské setkání na Tanaberku

Projekt, který je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020:
23.7.2017 se konalo setkání českých a německých poutníků z Eschlkamu na Tanaberku, kde se společně sloužila mše a30.7. 2017 při příležitosti anenské pouti se konaly oslavy 300 let od vybudování kostela sv. Anny na Tanaberku. O historii kostela, o poutním místu na Tanaberku vyprávěli v dopoledním programu Luděk Krčmář (Západočeské muzeum v Plzni) a Kristýna Pinkrová (Muzeum Chodska v Domažlicích). Obě přednášky a také výstava fotografií s průřezem 300 let kostela sv. Anny připomněly pohnutou historii tohoto poutního místa.
Po poledni přivítal v kostele poutníky starosta městyse Všeruby a zároveň předseda spolku Tanaberk Václav Bernard. Poté přivítal všechny přítomné pan farář Miroslav Kratochvíl, který sloužil slavnostní poutní mši svatou.
Po mši si lidé mohli poslechnout koncert dechové hudby Horalka a vystoupení Chodského souboru Mrákov. Oslav se zúčastnilo přes 700 německých a českých návštěvníků.

Česko-bavorské setkání na Tanaberku