Obsah

Představujeme nový čtvrtletník - KDYŇSKÉ LISTY

Typ: ostatní
ZNAK MĚSTAVážení občané města Kdyně a spádových obcí,

obracím se na vás jménem Města Kdyně v souvislosti se zahájením vydávání „Kdyňských listů“. Tímto periodikem bychom rádi navázali na dřívější tradiční „Radniční listy“, které byly ve Kdyni vydávány od roku 1992 a informovaly o praktických věcech, které by občané neměli přehlédnout (např. splatnost a výše poplatků, změny zákonů, apod) a o dění ve městě Kdyně a spádových obcích na poli kultury, spolkové či zájmové činnosti, apod.

Později byly tyto listy de facto nahrazeny Zpravodajem Kdyňsko, který informuje o veškerém dění na území celého DSO Kdyňsko. Kdyňské listy rozhodně nechtějí tomuto periodiku konkurovat, ale spíše zaplnit mezeru v oblasti praktických informací či informací o činnosti různých místních spolků a organizací, týkajících se výhradně občanů města Kdyně a spádových obcí, pro které není ve Zpravodaji z kapacitních důvodů možné poskytnout dostatečný prostor.

Oslovuji vás tedy s informací o zahájení vydávání tohoto čtvrtletníku, jehož první vydání je naplánováno na srpen 2020. Jsme si plně vědomi potřeby předávat veřejnosti informace o dění ve spolcích, klubech, školách, školkách či jiných organizacích i jinou cestou nežli jen online na webu či sociálních sítích. Z tohoto důvodu chceme v Kdyňských listech věnovat prostor i vám, zástupcům spolků, organizací, klubů, školek, škol a dalších příspěvkových organizací a samozřejmě i všem aktivním občanům a organizátorům akcí na území města Kdyně a spádových obcí. 

Pro Vaši bližší představu o podobě tohoto periodika uvádíme seznam plánovaných rubrik:

  • Ze starostova stolu…                                                                                                 
  • Městský úřad Kdyně informuje                                                                            
  • Z kroniky města Kdyně                                                                              
  • MKS Modrá hvězda Kdyně + TIC Kdyně                                                             
  • Informace o činnosti organizací Města Kdyně                                
  • Spolky a zájmové organizace informují                                                             
  • Sportovní organizace a kluby informují                                                             
  • Občan reportérem                                                                                                      
  • Kdyňský lev Maxík dětem                                                                                                                      

Obsah většiny rubrik plně vystihuje již samotný jejich název, výjimkou je rubrika „Občan reportérem“, ve které bude prostor pro články přímo z pera občanů města Kdyně a spádových obcí. V této rubrice je možné publikovat např. zajímavé příběhy z cest, postřehy týkající se dění ve městě, v regionu, v republice i ve světě, apod. Tato rubrika nabízí prostor prakticky pro jakoukoliv tvůrčí činnost a vítané jsou tedy také fejetony, povídky, básně nebo třeba i zajímavé recepty či užitečné „babské rady“. Zkrátka a dobře – celá tato rubrika bude plně v režii vás samotných – občanů města Kdyně a spádových obcí. My sami se těšíme a jsme zvědaví, jak kreativně tento prostor využijete.

Věříme, že se díky Kdyňským listům dokážeme vzájemně pozitivně obohatit nejen o praktické informace, potřebné v našem každodenním životě, ale že si díky tomuto periodiku rozšíříme také znalosti o našem městě, jeho historii nebo získáme ještě lepší přehled o kulturním a společenském dění. Neméně významným posláním tohoto periodika je také již zmíněné seznámení se s činností místních spolků, organizací a klubů, které tak možná získají nové aktivní členy – kdo ví….

Články do prvního vydání Kdyňských listů můžete zasílat nejpozději do 17. 7. 2020 na e-mail: kramlova@radnice.kdyne.cz. Více informací získáte také na tel. 379 413 522. Na webových stránkách města Kdyně bude k dispozici nová záložka „Kdyňské listy“, kde budou kromě jiného zveřejněna rovněž pravidla pro publikování článků nebo sekce s články, které se do jednotlivých vydání nevešly.

Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně


Vytvořeno: 11. 6. 2020
Poslední aktualizace: 11. 6. 2020 18:58
Autor: Oskar Hamrus