Obsah

Informace pro občany města kdyně v souvislosti s povinným nošením ochranných prostředků dýchacích cest (např. roušek) a vyhrazenou dobou nákupů pro seniory

Typ: ostatní
V souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 247 a 249 ze dne 18. března 2020 vydává Město Kdyně tyto souhrnné informace pro občany:
 1. POVINNÉ NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NAPŘ. ROUŠEK ČI ŠÁTKŮ):

S účinností od čtvrtka, 19. 3. 2020 je dle usnesení Vlády ČR na všech veřejných místech povinné zakrytí dýchacích cest (nosu a úst) prostředkem, který brání šíření kapének (např. rouška, ústenka, respirátor, šátek, šál, apod). Žádáme občany města Kdyně, aby toto nařízení dodržovali a pokud nemají k dispozici roušku, aby si nos a ústa zakrývali šálem, šátkem či jinou textilií. Vedení města Kdyně si je nedostatku roušek zcela vědomo, proto v současné době spolupracujeme s řadou dobrovolníků a sami spolu se všemi zaměstnanci MěÚ Kdyně se rovněž podílíme na výrobě a distribuci roušek. Roušky přednostně distribuujeme mezi nejvíce exponované osoby a dodáváme je zejména pečovatelkám, poštovním doručovatelkám, hasičům, policistům, pracovníkům technických služeb, zaměstnancům Domova seniorů, apod. Dle kapacitních možností pak roušky distribuujeme také přímo mezi vás, občany, a to do LÉKÁRNY U ZLATÉ KORUNY (na Náměstí). V brzké době rovněž očekáváme dodávku 500 ks roušek, které se nám podařilo objednat a i tyto roušky budeme samozřejmě dál distribuovat mezi občany.

 

 1. VYHRAZENÁ DOBA NÁKUPU POTRAVIN PRO OSOBY STARŠÍ 65 LET:

S účinností od čtvrtka, 19. 3. 2020 je dle usnesení Vlády ČR vyhrazena doba, po kterou se v maloobchodních prodejnách potravin mohou zdržovat pouze osoby starší 65 let, a to denně v čase od 10:00 do 12:00 hod. V tuto dobu tedy budou do prodejen potravin moci vstoupit pouze senioři starší 65 let, kteří navíc do prostor prodejny budou vpuštěni vždy po menších skupinkách. Apelujeme na kdyňské seniory, aby přesto zůstali doma, nikam nevycházeli a využili nabídky zajištění nákupů potravin a léků pro rizikovou skupinu obyvatel města Kdyně. Tato služba je zcela zdarma a není nijak věkově omezená – nákupy jsou zajišťovány seniorům jakéhokoliv věku, případně také osobám se závažným či chronickým onemocněním. Více informací na tel. 725 834 802 (telefonicky či SMS) nebo na e-mailu: provsechny@domavekdyni.cz.

___________________________________________________________________________

 

Žádáme občany města Kdyně, aby všechna krizová opatření Vlády ČR respektovali a důsledně dodržovali. Řiďte se prosím těmito základními pokyny:

 • Noste roušky či jinou dostupnou ochranu dýchacích cest, mějte na paměti, že „Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“.
 • Dodržujte doporučené minimální rozestupy alespoň 2 metry.
 • Pokud můžete, nikam nevycházejte a zdržujte se doma.
 • Dbejte na pravidelnou a důslednou hygienu – časté mytí rukou, používání dezinfekce, apod.
 • Dodržujte vyhrazenou dobu nákupů pro osoby starší 65 let a v čase od 10:00 do 12:00 hod. nenavštěvujte maloobchodní prodejny potravin.
 • Informujte seniory či nemocné spoluobčany o nabídce zajištění nákupů potravin a léků – snažíme se tuto nabídku mezi seniory aktivně šířit, ale vy, občané, nám v tom můžete významně pomoci – děkujeme!
 • V jakémkoliv platebním styku upřednostňujte bezhotovostní platby.
 • Konzumujte dostatek ovoce a zeleniny, příp. vitaminové doplňky.
 • Snažte se zachovat si pozitivní myšlení J Nejste v tom sami, jsme v tom s vámi!

___________________________________________________________________________

Z CELÉHO SRDCE DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO ŠITÍ ROUŠEK NEBO JAKÉKOLIV JEJICH PŘÍPRAVY. NE KAŽDÝ UMÍ ŠÍT, ALE STŘÍHAT LÁTKU ZVLÁDNE KAŽDÝ – DĚKUJEME VÁM, VAŠÍ POMOCI V TĚCHTO NELEHKÝCH ČASECH SI VELICE VÁŽÍME!


 

 

                                 Oskar Hamrus, v.r.                      Ing. Věra Říhová, v.r.

                                       starosta                                         místostarostka


 

Ing. Štěpánka Mrázová, v.r.
tajemnice MěÚ Kdyně


Příloha

Vytvořeno: 18. 3. 2020
Poslední aktualizace: 18. 3. 2020 19:16
Autor: Oskar Hamrus